Przenieś wolumin RAID 1 na większy dysk twardy

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005837

06-09-2022

Wykonaj następujące czynności, aby przenieść wolumin RAID 1 na większe dyski. Procedura nie będzie wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego i nie pogorszy obecnych informacji na temat woluminu RAID 1.

 1. Wyłącz system i usuń jeden z dysków.
 2. Wymień go na dysk o większej pojemności.
 3. Włącz system i uruchom system Windows*.
 4. Otwórz interfejs Technologia pamięci Intel® Rapid użytkownika (Rozpocznij > wszystkie programy > Intel > Technologia pamięci Intel® Rapid).
 5. Kliknij Odbuduj do innego dysku.
 6. Wybierz nowo dodany dysk i kliknij Odbuduj.
 7. Pozwól na ukończenie przebudowy.
 8. Uruchom ponownie system i wprowadź rom opcji Technologia pamięci Intel® Rapid, naciskając klawisz CTRL+I, gdy pojawi się monit.
 9. Kliknij Zresetuj dyski do stanu non-RAID.
   
  UwagaW oknie dialogowym może zostać wyświetlone ostrzeżenie o utracie danych. To ostrzeżenie nie dotyczy MACIERZY RAID 1; nadal będziesz mieć dostęp do swoich danych.

   
 10. Kliknij Tak , aby potwierdzić.
 11. Kliknij Zakończ i wyłącz system.
 12. Usuń oryginalny (mniejszy) dysk z systemu. Spowoduje to, że nowy dysk (o większej pojemności) pozostanie w stanie pełnić funkcję jednego dysku (nie jest już częścią woluminu RAID).
 13. Włącz system i uruchom system Windows. Może być potrzebna zmiana priorytetu dysku w BIOS-ie.
 14. W systemie Windows użyj narzędzi do zarządzania komputerem z systemem Windows lub oprogramowania partycjonowania innych firm, aby ponownie przesuń partycję dysku tak, aby wykorzystywała całą pojemność dysku.
 15. Wyłącz system i podłącz drugi duży dysk.
 16. Włącz system i uruchom system Windows.
 17. Otwórz interfejs Technologia pamięci Intel Rapid użytkownika i kliknij ikonę Utwórz .
 18. Postępuj zgodnie z monitami, aby stworzyć nowy wolumin macierzy RAID 1. Twoje dane zostaną następnie przemigrowane z jednego dużego dysku do nowego woluminu RAID 1.