Produkty Intel® NUC nie uruchamiają się ani nie występują żadne problemy z zasilaniem

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005845

26-08-2020

Może być trudne rozpoznanie sytuacji, w których system nie uruchamia się lub nie może być zasilany. Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące rozwiązywania najczęstszych przyczyn braku mocy do rozruchu/braku zasilania.

Uwaga

Te kroki nie spowodują rozwiązania problemu we wszystkich przypadkach, ale zostały sprawdzone pod kątem rozwiązywania problemów dla wielu klientów. Jeśli spróbujesz wykonać wszystkie poniższe kroki, a firma Intel NUC w dalszym ciągu nie uruchamia się prawidłowo, obsługa klienta Intel może pomóc w dalszym rozwiązywaniu problemów lub wymianie gwarancyjnej. Aby uzyskać informacje na temat kontaktowania się z działem pomocy technicznej firmy Intel, zobacz instrukcje w dolnej części tej strony.

Opcja 1:

Spróbuj użyć Kreatora rozruchu w trybie online. (Zalecane przez firmę Intel)

Opcja 2:

Jeśli nie możesz korzystać z Kreatora braku rozruchu w trybie online, spróbuj wykonać procedurę ręcznego rozwiązywania problemów:

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Krok 1: podczas uruchamiania, obserwuj zachowanie diody LED w obudowie, a następnie kliknij tutaj, aby wypróbować te kroki.
Stan diody LED zasilaniaMożliwe przyczynyKroki rozwiązywania problemów
Dioda LED zasilania jest migotana pod kątem trzech wzorców.Nie zainstalowano pamięci. Moduł pamięci jest także niewłaściwym napięciem, niezgodnym lub wadliwym.

Uwaga: te kroki rozwiązywania problemów nie dotyczą procesorów Intel NUC, które wykorzystają pamięć.

 • Użyj poprawnych modułów pamięci napięcia dla urządzenia Intel® NUC. Aby znaleźć wymagania dotyczące pamięci dla urządzenia Intel® NUC, należy przejść do sekcji Informacje o pamięci systemowej.
 • Usuń i ponownie zainstaluj moduły pamięci, aby upewnić się, że są one w pełni siedzące w gniazdach.
 • Wzorzec trzech diod LED migocze podczas rozruchu może wskazywać wadliwą pamięć. W celu odizolowania określonego modułu jako uszkodzonego należy uruchomić system tylko z jednym zainstalowanym czasem. Możesz także spróbować przetestować podejrzaną pamięć wadliwą w innym komputerze.
 • Jeśli jeden moduł pamięci został zainstalowany w procesorze Intel NUC z dwoma gniazdami pamięci, spróbuj przenieść je do innego gniazda pamięci. Upewnij się, że otwór jest jeden, najbardziej zbliżony do płyty głównej.
 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi Intel NUC , aby określić, czy Twój NUC wyłączył pamięć i Dowiedz się więcej o instalowaniu i usuwaniu modułów pamięci.
Dioda LED zasilania jest migotana w innym deseniu.2 czerwone migotanie: Intel NUC jest w trybie uśpienia.To zachowanie LED jest normalne w przypadku trybu uśpienia. Naciśnij przycisk zasilania, aby wznowić działanie urządzenia Intel NUC.
(16 wł./wył.) migotanie: komputer jest przegrzany.

Sprawdź, czy otwory wentylacyjne obudowy nie są zablokowane i czy urządzenie ma wystarczającą szybkość przepływu powietrza.

Zobacz Migotanie kodów i kodów dYwiękowych dla rozwiązań Intel NUC w celu identyfikacji innych wzorców i rozwiązań.

 

Dioda LED zasilania jest włączona (pełny kolor).Źródło wejścia monitora zostało ustawione nieprawidłowo.Jeśli monitor lub telewizor posiada wiele wejść wideo, upewnij się, że wybrane źródło jest poprawne. Wybór ten jest zwykle dokonywany za pomocą opcji INPUT lub SOURCE na urządzeniu zdalnego sterowania wyświetlanym wyświetlaczem.
Kabel wideo jest wadliwy.Wypróbuj inny kabel wideo.
Karta graficzna/klucz sprzętowy lub odbiornik zakłóca działanie.
 • Jeśli urządzenie Intel NUC jest połączone z TELEWIZORem za pośrednictwem odbiornika AV, spróbuj połączyć się bezpośrednio z TELEWIZORem.
 • Jeśli korzystasz z karty graficznej/klucza sprzętowego (np. HDMI-to-VGA), spróbuj połączyć się z monitorem umożliwiającym połączenie proste (HDMI-to-HDMI) z pojedynczym kablem.
 • Jeśli korzystasz z odbiornika AV, skontaktuj się z producentem, aby uzyskać aktualizacje oprogramowania sprzętowego.
Oprogramowanie sprzętowe TV jest nieaktualne.Jeśli telewizor zawiera oprogramowanie sprzętowe, skontaktuj się z producentem TELEWIZORa, aby uzyskać aktualizacje oprogramowania sprzętowego.
Dioda LED zasilania jest wyłączona.Złe źródło zasilania
 • Spróbuj podłączyć urządzenie Intel NUC do innego gniazdka w prądzie przemiennym.
 • Jeśli używasz listwy zasilającej, spróbuj podłączyć urządzenie Intel NUC bezpośrednio do gniazdka prądu zmiennego.
 • Jeśli masz taki adapter, wypróbuj inny zasilacz Intel NUC.
Problem z dyskiem
 • Sprawdź, czy dysk znajduje się w bezpiecznym miejscu.
 • Jeśli korzystasz z dysku 2,5, sprawdź, czy kabel dysku jest prawidłowo podłączony do nagłówka płyty głównej.
 • Wypróbuj inny dysk twardy lub SSD. Jeśli dysk jest wadliwy, zostały spełnione błędy dotyczące rozruchu.
 • Jeśli nie posiadasz alternatywnego dysku SSD/dysk twardy, sprawdź, czy ten dysk jest wyświetlany w systemie BIOS [w obszarze Zaawansowane urządzenia-SATA Tab].
Inny problem z zasilaniemSpróbuj wykonać następujące czynności:
 1. Odłącz urządzenie Intel NUC od gniazdka prądu zmiennego i poczekaj około 10 sekund.
 2. Naciskaj kilka razy przycisk zasilania na panelu przednim NUC. W tym celu nie połączono źródła zasilania, aby upewnić się, że NUC został całkowicie zwolniony.
 3. Podłącz urządzenie NUC do gniazdka prądu zmiennego i spróbuj włączyć je.
Krok 2. Jeśli ustawienia systemu BIOS zostały zmienione, należy ustawić je z powrotem na domyślne wartości fabryczne.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przywrócić domyślne wartości:

 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij przycisk F9 , aby ustawić ustawienia domyślne.
 3. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z systemu BIOS.
Lub
 1. Gdy urządzenie Intel NUC jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekund, a następnie zwolnij. Powinno pojawić się menu przycisku zasilania.
 2. Naciśnij F2 , aby wejść na konfigurację systemu BIOS.
 3. Naciśnij przycisk F9 , aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne systemu BIOS.
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
Krok 3: Ustal, czy problem z rozruchem wynika z przegrzania.

Następujące symptomy mogą pojawić się w przypadku zainstalowania składników w technologii Intel NUC overheat:

 • Nie można uruchomić systemu.
 • System jest losowo zamykany.

Jeśli pojawi się którykolwiek ze objawów przegrzania, sprawdź następujące możliwości:

 • Intel NUC znajduje się na twardej powierzchni.
 • Otwory wentylacyjne w tylnej i dolnej części obudowy nie są blokowane.
 • Intel NUC jest ustawiany w pionie po lewej lub prawej stronie (w celu lepszego przepływu powietrza na dolne otwory wentylacyjne).
Krok 4: identyfikowanie błędów podczas uruchamiania komputera.

Wykonaj następujące kroki w przypadku pojawienia się następującego błędu:
Nie wykryto urządzenia rozruchowego

Sprawdź, czy dysk został wykryty w systemie BIOS:
(Użyj klawiatury USB. Klawiatura Bluetooth nie będzie mogła uzyskać dostępu do systemu BIOS.

 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. W menu Boot ≫ ( Zaawansowane ) Sprawdź kolejność dysków rozruchowych.
 3. Naciśnij przycisk F10 , aby wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Jeśli kolejność dysków rozruchowych nie zawiera dysku rozruchowego, oznacza to, że dysk w NUC mógł się nie powieść. W takim przypadku należy wykonać odzyskiwanie systemu BIOS (krok 5 poniżej) w celu przywrócenia dysku. Jeśli ten problem występuje podczas pierwszego uruchomienia komputera, ponownie podłącz dysk do płyty głównej. Upewnij się, że dysk pamięci masowej włożony jest poprawnie i w gnieździe znajduje się w pełnym miejscu.

Jeśli używasz dysku SATA włożonego do karty rozszerzenia, upewnij się, że moc SATA i przewody do danych są podłączone do płyty głównej. Jeśli Twój NUC jest wyposażony w tylko jedno złącze SATA, sprawdź, czy jest on całkowicie włożony do złącza na płycie głównej.

UwagaZobacz specyfikację produktów technicznych , aby uzyskać dokładną konfigurację karty rozszerzenia SATA NUC.
Krok 5: Wypróbuj odzyskiwanie systemu BIOS.

W przypadku uszkodzenia systemu BIOS system Intel NUC może nie uruchamiać się prawidłowo. Spróbuj wykonać odzyskiwanie systemu BIOS.

Krok 6. Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel, aby uzyskać dalsze dochodzenie.

Jeśli wykonano wszystkie kroki wymienione powyżej, a firma Intel NUC nadal nie uruchamia się prawidłowo, pomoc techniczna firmy Intel może pomóc pracownikom działu obsługi klienta.

Kliknij opcję skontaktuj się z pomocą techniczną na niebieskim transparencie poniżej, aby znaleźć opcje pomocy technicznej dla Twojego regionu. Przygotuj się na wyjaśnienie podjętych kroków.