Dlaczego mój laptop nie rozpoznaje mojej nowej karty sieci bezprzewodowej Intel®?

Dokumentacja

Kompatybilność

000005846

14-07-2021

Twój laptop może nie rozpoznawać nowego sprzętu podczas instalacji karty sieci bezprzewodowej Intel® z kilku powodów.

 • Ograniczenia producenta

  Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) mogą ograniczyć komputer do jedynie określonych kart sieci bezprzewodowej, co powoduje błąd instalacji podczas uruchamiania z innej, wcześniej zainstalowanej karty sieci bezprzewodowej.

  Zalecamy skontaktowanie się z producentem, dostawcą lub miejscem zakupu w sprawie dostępności i obsługi aktualizacji bezprzewodowej karty sieciowej Intel. Producenci laptopów muszą spełnić wymogi prawne, aby stwierdzić, czy w Twoim systemie można zainstalować kartę sieci bezprzewodowej Intel.

 • Problemy regulacyjne

  Nie zalecamy instalowania ani aktualizacji różnych kart sieci bezprzewodowej Intel.

  Wymiana karty sieciowej powiązanej z konkretnym oprogramowaniem bezprzewodowym i innym typem karty może spowodować problemy z połączeniem lub komunikaty o błędzie oprogramowania. Na przykład, jeśli zastępujesz kartę sieci Wi-Fi/WiMAX kartą sieciową Wi-Fi, możesz otrzymywać komunikaty o błędzie WiMAX i tracąc łączność z siecią WiMAX.

 • Ograniczenia sterownika

  Producent Twojego komputera może dostosować sterowniki i oprogramowanie, tak aby umożliwić lub zmienić funkcje, lub też zapewnić usprawnione działanie Twojego komputera. Skontaktuj się z producentem w celu aktualizacji najnowszych aktualizacji i informacji dotyczących pomocy technicznej.

  Jeśli producent Twojego komputera nie oferuje już wsparcia technicznego sterowników, możesz pobrać ogólne sterowniki firmy Intel.