W przypadku komputerów Intel® NUC dostęp do konfiguracji BIOS za pomocą klawisza F2 nie jest możliwy.

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005847

22-09-2021

Co widzisz?

Konfiguracja BIOS nie otwiera się po naciśnięciu klawisza F2 podczas uruchamiania komputera.

Jak to naprawić?

W tabeli poniżej poszukaj najczęstszych przyczyn, dla których konfiguracja BIOS się nie otworzy oraz jak to naprawić.

SpowodowaćJak to naprawić
Używasz klawiatury Bluetooth.Aby uzyskać dostęp do biosu i/lub menu przycisku zasilania, musisz podłączyć klawiaturę USB do swojego komputera Intel® NUC.
Szybkie uruchamianie jest włączoneSzybkie uruchamianie w systemie BIOS skraca czas rozruchu komputera. Przy włączonej opcji szybkiego uruchamiania:
 • Naciśnij klawisz F2, by przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 • Myszy i klawiatury USB są niedostępne dopiero po załadowaniu systemu operacyjnego.

Wyłącz szybkie uruchamianie z menu przycisku zasilania. Uzyskaj dostęp do menu przycisku zasilania dzięki tej sekwencji:

 1. Upewnij się, że system jest wyłączony, a nie w trybie uśpienia lub hibernacji.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy i zwolnij przycisk.  Menu przycisku zasilania powinno się wyświetlić.
  Wskazówka:jeśli po wykonaniu tej procedury komputer uruchamia się do systemu operacyjnego, przycisk nie był wciśnięty wystarczająco długo. Jeśli po przeprowadzeniu tej procedury komputer po prostu pozostaje wyłączony, przycisk był wciśnięty za długo (dłużej niż 4 sekundy).
 3. Naciśnij klawisz F3, aby wyłączyć szybkie uruchamianie.
Więcej informacji na temat szybkiego uruchamiania:
Korzystanie z opcji szybkiego uruchamiania w Intel® Visual BIOS

Klawisz F2 został naciśnięty w nieprawidłowym momencie.

Jeśli monit klawisza F2 nie wyświetla się na ekranie, możesz nie wiedzieć, kiedy klawisz F2 powinien zostać naciśnięty. Monit klawisza F2 może brakować podczas rozruchu z następujących powodów:

 • Klawisze skrótów funkcji POST są wyłączone
 • Bezpieczne uruchamianie jest włączone

Możesz sprawdzić te ustawienia poprzez dostęp do konfiguracji BIOS za pomocą metody menu przycisku zasilania:

 1. Upewnij się, że system jest wyłączony, a nie w trybie uśpienia lub hibernacji.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy i zwolnij przycisk.  Menu przycisku zasilania powinno się wyświetlić.
  Wskazówka:jeśli po wykonaniu tej procedury komputer uruchamia się do systemu operacyjnego, przycisk nie był wciśnięty wystarczająco długo. Jeśli po przeprowadzeniu tej procedury komputer po prostu się wyłącza, przycisk był wciśnięty za długo (dłużej niż 4 sekundy).
 3. Naciśnij klawisz F2, by przejść do konfiguracji systemu BIOS.
Ustawienia systemu BIOSGdzie można zaewidencjonować komputery NUC z visual BIOSGdzie można sprawdzić komputery NUC z Aptio V BIOS
Wyświetl F2, aby przejść do konfiguracji
 1. Wybierz Zaawansowaną konfigurację > rozruchu > rozruchu.
 2. W panelu konfiguracji wyświetlacza rozruchowego:
  1. Włącz wyświetlanie skrótów klawiszowych funkcji POST
  2. Włącz Opcję Wyświetl F2, by przejść do konfiguracji.
 3. Naciśnij klawisz F10, by zapisać dane i wyjść z systemu BIOS.
 1. Przejdź do Rozruchu > Konfiguracja wyświetlacza rozruchowego.
  1. Włącz wyświetlanie skrótów klawiszowych funkcji POST
  2. Włącz Opcję Wyświetl F2, by przejść do konfiguracji.
 2. Naciśnij klawisz F10, by zapisać dane i wyjść z systemu BIOS.
Bezpieczny rozruch
 1. Przejdź do bezpiecznego rozruchu > zaawansowanego > rozruchu
 2. Wyłącz opcję bezpiecznego rozruchu.
 3. Naciśnij klawisz F10, by zapisać dane i wyjść z systemu BIOS.
 1. Przejdź do Boot > bezpiecznego menu startowego.
 2. Wyłącz opcję bezpiecznego rozruchu.
 3. Naciśnij klawisz F10, by zapisać dane i wyjść z systemu BIOS.
Podłącz klawiaturę do innego portu USBJeśli Klawiatura jest podłączona do portu USB przedniego panelu, spróbuj podłączyć ją do portu panelu tylnego.
Rozdzielczość HDMI na monitorze nie jest obsługiwana

Jeśli korzystasz z monitora HDMI lub HDTV, który nie obsługuje rozdzielczości 1024x768, po naciśnięciu klawisza F2 możesz nie mieć dostępu do konfiguracji Intel® Visual BIOS.

Dowiedz się, jak zaktualizować komputer Intel NUC do najnowszej wersji systemu BIOS lub odzyskać system BIOS na swoim komputerze Intel NUC.
 

Komputer Intel® NUC jest podłączony do monitora USBMonitory USB nie obsługują dostępu do konfiguracji systemu BIOS. Ten typ monitora zaczyna wyświetlać się dopiero podczas uruchamiania systemu operacyjnego i po załadowaniu sterownika. Funkcje włączonego zasilania, takie jak logo rozruchu, menu startowe i konfiguracja systemu BIOS, nie są widoczne.

Aby uzyskać dostęp do konfiguracji BIOS za pomocą klawisza F2, tymczasowo podłącz komputer Intel® NUC do monitora obsługującego połączenia HDMI, DisplayPort lub VGA.