Niezgodne zgłoszone podczas uaktualniania z systemu Windows * 7 do systemu Windows * 8 dla produktów serwerowych

Dokumentacja

Kompatybilność

000005851

04-03-2019

Co jest nie tak?
Raporty Asystenta uaktualnienia systemu Windows 8 Sterownik kontrolera hosta Intel® USB 3.0 eXtensible wersji 1.0.5.235 lub wcześniejszej są niezgodne.

Screenshot of Windows Upgrade Assistant highlighting the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver

Co mam zrobić?
Odinstaluj Sterownik kontrolera hosta Intel® USB 3.0 eXtensible przed zainstalowaniem uaktualnienia systemu Windows * 8.

Kroki związane z dezinstalacją Sterownik kontrolera hosta Intel® USB 3.0 eXtensible:

 1. Kliknij przycisk Start .
  Screenshot indicating the location of the Windows Start Menu button

 2. Wybierz Panel sterowania w elemencie menu.
  Screenshot of the Windows 8 start menu indicating the location of the Control Panel button

 3. Zostanie otwarte okno Panelu sterowania .
  Screenshot of the Windows 8 Control Panel

 4. Kliknij opcję programy.
  Screenshot of the Windows 8 Control Panel indicating the location of the Programs button

 5. Wybierz sterownik kontrolera hosta Intel® USB 3.0 Extensible na liście programów.

  Kliknij przycisk Odinstaluj.
  Screenshot of the windows 8 Programs window indicating the location of the uninstall button for the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver

Uwaga
 • Ten problem nie jest związany z systemem Windows * 7 i sterownikiem Intel USB 3,0 eXtensible Host Controller 1.0.6.245.
 • System Windows 8 ma natywny, wbudowany sterownik USB 3,0. Firma Intel nie zwalnia określonego sterownika kontrolera hosta Intel USB 3,0 eXtensible Host Controller dla systemu Windows 8.