Jak korzystać z profili grafiki Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005857

29-10-2020

Zawartość:

Co to są profile graficzne Intel®?
Opis interfejsu
Eksportowanie i importowanie plików rejestru
Temat pokrewny

Co to są profile graficzne Intel®?

Profile są zakładami z zapisanych ustawień. Profile są przydatne wtedy, gdy jeden z systemów obsługuje wiele konfiguracji, takich jak praca i domowe wykorzystanie w celach mobilnych lub dla aplikacji, które wymagają określonych ustawień, aby uzyskać najlepszy widok. Istnieją dwa typy profilów: wyświetlanie i wideo.

Profile wyświetlania: są to ustawienia konfiguracji wyświetlania, które obejmują większość parametrów ustawionych przez użytkownika końcowego w ustawieniach ekranu i wielu ekranowych menu podrzędnych.

UwagaDo ustawień nie zapisanych przez profile wyświetlania należą: rozdzielczość, skalowanie, wyświetlanie dźwięku.

 

Profile wideo: ustawienia związane z globalną konfiguracją aplikacji i obejmują wszystkie ustawienia w podmenu video.

UwagaProfile wyświetlania i profile wideo działają niezależnie od siebie.

 


Opis interfejsu

Ten obraz pokazuje ekran wyświetlania. Wyróżnione są główne formanty związane z tworzeniem, usuwaniem i edytowaniem profilu. Ekran wideo wygląda i funkcjonuje w ten sam sposób.

W obszarze Profile wyświetlania Użyj menu rozwijanego, aby wybrać między bieżącymi ustawieniami, które są profilem domyślnym lub dowolnymi wcześniej utworzonymi profilami. Wybór profilu z listy rozwijanej automatycznie powoduje zastosowanie ustawień. Przycisk Zapisz profil zapisuje zmiany w wybranym profilu.

Uwaga
  • Gdy korzystasz z przycisku Zapisz profil po raz pierwszy, możesz utworzyć profil, korzystając z zastosowanych ustawień. Za każdym razem, gdy to konieczne, kliknij przycisk Zastosuj , a następnie kliknij przycisk Zapisz profil , aby zapisać zmiany.
  • Przycisk Zapisz profil tworzy tylko profil z bieżącego profilu ustawień.

 

Intel HD graphics control panel

 

Eksportowanie i importowanie plików rejestru
W tej chwili nie ma żadnych funkcji do importowania i eksportowania profilów z systemu. Jeśli jednak profile muszą być zapisane z powodu ponownej instalacji systemu operacyjnego, możesz eksportować i importować pliki rejestru skojarzone z profilami.

Ostrożność
caution icon
  • Przed wykonaniem ostatniego kroku upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję Intel® Graphics Driver.
  • Wprowadzanie zmian w rejestrze, poza wymienionymi krokami eksportowania i importowania, może mieć wpływ na funkcjonalność systemu. Obejmuje to renderowanie nie nadają się do użytku w systemie Windows *.

 

  1. Uruchamianie > Uruchamianie > regedit.
  2. Przejdź do Computer ≫ komputera HKEY_CURRENT_USER > oprogramowania > Intel > Display > igfxcui > Profile.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Profile , a następnie wybierz polecenie Eksportuj. Zapisz ten plik na zewnętrznym urządzeniu magazynującym, takim jak dysk kciuka.
  4. Po ponownej instalacji systemu operacyjnego, dwukrotnie kliknij ten sam plik rejestru , aby ponownie dodać te wartości do sterownika.
  5. Uruchom ponownie komputer.

 

Temat pokrewny
Jak korzystać z schematów grafiki firmy Intel®