Ograniczone gwarancje na dyski SSD i moduły Intel®

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000005861

07-11-2022

Uwaga Wszystkie dyski i moduły oparte na technologii Intel® Optane™ mają w nazwie oznaczenie marką „Optane”.  Jeśli posiadany dysk nie ma takiego oznaczenia, prawdopodobnie jest to dysk SSD oparty na technologii Intel® NAND.

Gwarancja na dysk półprzewodnikowy (Intel® SSD) lub moduł Intel® zależy od zakupionego modelu. W poniższych tabelach wyszczególniono gwarancje wszystkich dysków SSD i modułów Intel®. Kliknij dysk SSD lub moduł Intel®, aby zobaczyć stronę gwarancyjną.

Uwaga
  • Producent Twojego komputera mógł skonfigurować sterowniki i oprogramowanie tak, aby umożliwić lub zmienić funkcje, lub też zapewnić usprawnione działanie Twojego komputera.
  • Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania najnowszych aktualizacji i informacji dotyczących wsparcia technicznego.

 

Pamięć Intel® Optane™

Pięcioletnia ograniczona gwarancja
Pamięć serii Intel® Optane™
Pamięć Intel® Optane™ z serii M10
Pamięć Intel® Optane™ H10 z dyskiem SSD
Pamięć Intel® Optane™ H20 z dyskiem półprzewodnikowym

Klienckie dyski SSD

Pięcioletnia ograniczona gwarancja
Seria SSD Intel® Optane™ 905P
Seria SSD Intel® Optane™ 900P
Seria SSD Intel® Optane™ 800P

Dyski SSD Data Center

Pięcioletnia ograniczona gwarancja

Dysk SSD Intel® Optane™ DC z serii P1600X

Seria Intel® Optane™ SSD DC P5800X

Seria SSD Intel® Optane™ DC D4800X
Seria Intel® Optane™ SSD DC P4800X

   

Podobne tematy
Informacje dotyczące gwarancji (wniosek o autoryzację zwrotu) na moduły i dyski półprzewodnikowe Intel®
Centrum gwarancji