Często zadawane pytania dotyczące Intel® Smart Connect Technology

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005870

11-05-2017

Czy Intel® Smart Connect Technology wznowić działanie komputera ze stanu hibernacji?
Tak, bieżąca wersja Intel® Smart Connect Technology (wersja 5. x) spowoduje wznowienie pracy komputera w stanie hibernacji w przypadku, gdy producent komputera włączył tę funkcję. Ten Wake ze stanu hibernacji wykonuje się tylko raz na koniec dłuższych godzin.

Czy funkcja zdalnego wznawiania obsługiwana przez wszystkie systemy operacyjne?
Nie, zdalne wznawianie jest obsługiwane tylko w systemach Windows * 8 i 8,1.

Czy funkcja zdalnego wznawiania działa, jeśli komputer jest zasilany bateryjnie?
Zdalne wznawianie jest obsługiwane w przypadku, gdy komputer jest zasilany bateryjnie z Intel® Smart Connect Technology wersji 4,0, 4,1 i 4,2. W wersji 5,0 Zdalna funkcja wznawiania jest obsługiwana tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do sieci.

Czy funkcja zdalnego wznawiania będzie działać we wszystkich aplikacjach?
Nie, obecnie Zdalna funkcja wznawiania działa tylko z pakietem Splashtop * w dowolnym programie Access. Więcej aplikacji wkrótce się wystąpi.

Czy funkcja zdalnego wznawiania będzie działać ze wszystkimi kartami interfejsu sieci bezprzewodowej i przewodowej?
Nie, zdalna funkcja wznawiania jest obsługiwana tylko z kartami interfejsu sieci bezprzewodowej i przewodowej.

Czy korzystanie z Intel® Smart Connect Technology wyczerpywa baterię?
Intel® Smart Connect Technology ma większy wpływ na baterię niż komputer bez Intel® Smart Connect Technology. Istnieje jednak trzy-minutowe limity wznawiania, które minimalizują wpływ baterii. Funkcja zostanie automatycznie wyłączona, gdy bateria osiągnie próg określony przez producenta komputera.

Jeśli chcesz zmniejszyć żywotność baterii, zwiększ częstotliwość aktualizacji do 30 lub 60 minut w narzędziu konfiguracyjnym.

Jakie są nowe funkcje Intel® Smart Connect Technology 5,0?

  1. Przejście z hibernacji po upływie dłuższych godzin pracy.
  2. Wyłącz funkcję Wake z hibernacji w przypadku wykrycia pełnego szyfrowania dysków.
  3. Wyłączenie zdalnego wznawiania w przypadku wykrycia sieciowego serwera proxy w środowiskach przedsiębiorstw.

Jak włączyć Intel® Smart Connect Technology na komputerze?
Aby włączyć produkt, Otwórz Narzędzie konfiguracyjne z:

  • Menu Start (Windows 7)
  • Zasobnik zadań systemowych (Windows 7)
  • Centrum doświadczeń Intel® (systemy Windows 8 i 8,1)
  • Menu wszystkie aplikacje (Windows 8 i 8,1)

Dlaczego mój komputer nie wznawia działania w celu aktualizacji zgodnie z ustawieniem częstotliwości aktualizacji?
Intel® Smart Connect Technology częstotliwość aktualizacji będzie automatycznie dostosowywana, gdy:

  • Rośnie temperatura systemu.
  • Sieci Wi-Fi nie są dostępne za pośrednictwem funkcji wykrywania sieci.

Których sieci Wi-Fi mogą Intel® Smart Connect Technology użyć w celu wznowienia pracy komputera?
Technologia Intel Smart Connect wykorzystuje wcześniej dostępną sieć Wi-Fi. Te sieci można znaleźć w sekcji profile narzędzia Intel® PROSet/Wireless Connection.

Jak dodać sieć Wi-Fi do sekcji profile w narzędziu Intel® PROSet/Wireless Connection?
Zapoznaj się z sekcją pomocy programu Intel PROSet/Wireless Connection Utility.

Do czego służą ustawienia Extended Power oszczędność energii?
To ustawienie wyłącza możliwość utrzymania nowej funkcji Zachowaj dane, aby zaoszczędzić energię baterii. Przejdź do łącza Dostosuj harmonogram w narzędziu Konfiguracja, aby wybrać godzinę rozpoczęcia i zakończenia tego trybu.

Czy Intel® Smart Connect Technology zaktualizować każdy program na komputerze?
Nr. Ta funkcja została zaplanowana dla aplikacji, które automatycznie odbierają dane z Internetu, takie jak Microsoft Outlook *, Microsoft Windows * Live mail i tak dalej.

Które wersje programu Microsoft Outlook * są w Intel® Smart Connect Technology obsłudze?
Intel® Smart Connect Technology został przetestowany z programem Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 i 2013.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna dla Intel® Smart Connect Technology?
Odwiedź stronę producenta komputera, aby uzyskać dostęp do dostępnych aktualizacji.

W przypadku wersji 4,2 i 5,0 zasobnik zadań systemu (Windows 7) lub Centrum doświadczeń Intel® (Windows 8 i 8,1) będzie powiadamiać użytkownika, gdy wersja jest dostępna w centrum pobierania Intel.

Z kim można się kontaktować, aby uzyskać pomoc techniczną lub zgłosić problemy z Intel® Smart Connect Technologyem?
Producent komputera może pomóc w kwestiach lub problemach dotyczących tego produktu.