Konfigurowanie produktu Intel® RAID w środowisku przed rozruchem na serwerowych płytach® i systemach serwerowych Intel® Intel®

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005877

20-08-2021

Możesz zmienić ustawienia lub skonfigurować kontrolery Intel® RAID systemu w środowisku przed rozruchem (przed zainstalowaniem lub uruchomieniem systemu operacyjnego). Metoda otwierania narzędzia konfiguracyjnego zależy od Intel RAID Controller oraz trybu rozruchu (starszego systemu BIOS lub UEFI) używanego serwera Firmy Intel:

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Intel RAID produktówStarsze wersje systemu BIOS1UEFINotatki
Technologia Intel®Virtual RAID on CPU
(Firma Intel
®VROC) NVMe* 
Nie obsługiwane
Naciśnij klawisz F2, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS. Przejdź do zaawansowanej konfiguracji -> PCI –> sterowania romem opcji UEFI. W obszarze Kontroler pamięci masowej wybierz Intel RAID Controller, który chcesz skonfigurować.
Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) musi być poprawnie skonfigurowana w BIOS-ie, by opcje te wyświetlały się.
 • Intel VROC NVMe RAID obsługuje jedynie tryb rozruchu UEFI.
 • VMD można włączyć za pomocą konfiguracji systemu BIOS Intel® -> Advanced -> PCI Configuration -> Volume Management Device.
 • Szczegółowe informacje i poprawne Intel VMD można znaleźć w specyfikacji technicznej produktu Intel VROC Intel® i przewodniku szybkiej konfiguracji.
Technologia Intel®Virtual RAID on CPU
(Firma Intel
®VROC) SATA2   
Podczas uruchamiania serwera naciśnij klawisz + gdy naciśnij klawisz , aby wprowadzić ekran narzędzia konfiguracji, jest wyświetlany.

Wyświetl symulator RAID BIOS

Intel VROC SATA/RSTe muszą być prawidłowo skonfigurowane w biosie, by opcje te wyświetlały się.
 • VROC SATA / RSTe można włączyć za pomocą konfiguracji serwera BIOS Intel -> Advanced -> Mass Storage Controller Configuration -> SATA/sSATA Controller.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji technicznej serwera firmy Intel.
Technologia Intel®Wbudowany serwer
Technologia RAID 2 (WER. 2)
Podczas pracy serwera naciśnij klawisz + kiedy naciśnij klawisz , aby wejść na ekran SATA, jest wyświetlany w menu MENU.


Wyświetl symulator RAID BIOS
Aby te opcje wyświetlały, w systemie BIOS należy prawidłowo skonfigurować technologię INTEL .
 • W przypadku Intel® Server Board rodziny S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP, Intel® CHIPSETT2 obsługuje jedynie tryb rozruchu UEFI.
 • Intel® KARTA SIECIOWA (RST2) może być włączona za pomocą konfiguracji ->-> i kontrolera pamięci masowej Intel®, > kontroler SATA/sSATA.
 • Jeśli na jednym kontrolerze jest włączona karta Intel® THET2, włączenie tej opcji nie może pozwolić na włączenie technologii Intel® ( TAKT2) lub Intel VROC SATA/RSTe na drugim kontrolerze. Na przykład nie można włączyć technologii Intel®, TAKT2, zarówno na kontrolerze SATA, jak i sSATA jednocześnie.
 • Szczegółowe informacje na temat specyfikacji technicznej produktów Intel® Server i oprogramowania Intel® OPROGRAMOWANIU ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Kontrolery RAID z technologią Trim chipsetu Intel® RAID ztechnologią MR/iMR:

 • RS3P4TF160F
 • RMSP3AD160F
 • RMSP3CD080F
 • RMSP3HD080E
 • RSP3TD160F
 • RSP3DD080F
 • RSP3MD088F
 • RSP3WD080E
Nie obsługiwane

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z sekcją Intel RAID Configuration Utilities w podręczniku użytkownika oprogramowania oraz infrastrukturą interfejsu człowieka MegaRAID (MR).

Kontrolery Intel® RAID 12 Gb/s z MR-/iMR

 • RMS3AC160
 • RMS3CC080
 • RMS3CC040
 • RMS3HC080
 • RS3DC080
 • RS3DC040
 • RS3MC044
 • RS3WC080
 • RS3SC008
Podczas uruchamiania serwera naciśnij klawisz + gdy naciśnij klawisz , aby wejść na ekran konsoli BIOS RAID, jest wyświetlany.

Wyświetl symulator RAID BIOS

Kontrolery Intel® RAID 6 Gb/s
 • RMS25CB080
 • RMS25CB040
 • RMS25PB080
 • RMS25PB040
 • RMT3CB080
 • RMT3PC080
 • RS25AB080
 • RS25DB080
 • RS25NB080
 • RS25SB080
Podczas uruchamiania serwera naciśnij klawisz + po naciśnięciu klawisza w celu wejścia do konsoli BIOS RAID.

Wyświetl symulator RAID BIOS

Kontrolery Intel® RAID ir
 • RMS3JC080
 • RS3UC080
 • RS3FC044
 • RMS25JB080
 • RMS25JB040
 • RMS25KB080
 • RMS25KB080

Kontrolery pamięci masowej Intel® IT

 • RS3P4QF160J
 • RMSP3JD160J
 • RSP3GD016J
 • RSP3QD160J
 • RMS3VC160
 • RS3GC008
 • RS3UC080J
 • RS25GB008
Podczas uruchamiania serwera naciśnij klawisz + gdy naciśnij klawisz Ctrl-C, by uruchomić narzędzie Konfiguracji Avago, ekran jest wyświetlany.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi oprogramowania.

Kontrolery oparte na IT nie mają ustawień do konfiguracji, ponieważ obsługują jedynie tryb passdpowiedzialności. Jednakże możesz zobaczyć właściwości kontrolera.

Rodziny RMSP3/RSP3 i RS3P4 obsługują jedynie tryb UEFI.

1 W przypadku starszego trybu rozruchu systemu BIOS, jeśli nie widzisz monitu o wprowadzeniu systemu BIOS RAID lub narzędzia konfigurowego podczas uruchamiania serwera, spróbuj wyłączyć Funkcję Cichego rozruchu.
2 Wcześniej znany jako Intel Rapid Storage Technology enterprise (Intel RSTe)

 

Dostępne są również narzędzia do konfiguracji i monitorowania po uruchomieniu, które nie są objęte tym przewodnikiem.

 • Monitorowanie i konfiguracja narzędzi opartych na interfejsie CLI (po uruchomieniu): CmdDiagno2 i StorCli to narzędzia RAID używane do konfiguracji, monitorowania i diagnozowania kontrolerów oraz konfiguracji RAID. Narzędzia te korzystają z poleceń i działają z powłoki EFI, Windows* i Linux* OS.
 • Monitorowanie i konfiguracja narzędzi opartych na GUI (po uruchomieniu): Intel® RAID Web Console 2 (RWC2) i Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) to narzędzia graficzne RAID, które służą do konfiguracji, monitorowania i diagnozowania kontrolerów oraz konfiguracji RAID. Działają one w systemie operacyjnym Windows i Linux.

 

 

Podobne tematy
Brak systemu BIOS RAID podczas postu dla kontrolerów Intel® RAID trybie tri-mode
Dlaczego system Intel® RAID Controller w menu konfiguracji kontrolera pamięci masowej jest poszajony?
Potrzebujesz pomocy na Intel RAID?
Poradniki użytkownika produktów Intel RAID i produktów pamięci masowej