Instrukcje instalacji na dysku dla Narzędzie konfigurowania technologii Plug and Play dla chipsetów firmy Intel

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005889

30-01-2020

Instalacja przy użyciu dysku umożliwia zainstalowanie sterownika, który nie ma zainstalowanego automatycznie programu instalacyjnego. Narzędzie konfigurowania technologii Plug and Play dla chipsetów firmy Intel ma program instalacyjny, ale program uniemożliwia uaktualnienie, jeśli narzędzie jest już zainstalowane.

Użyj metody instalacji na dysku, aby zainstalować zaktualizowaną wersję narzędzia. W przeciwnym razie użyj programu instalacyjnego.

Instrukcje instalacji na dysku są dostępne dla następujących systemów operacyjnych:

Windows Vista *

Wykonaj następujące kroki, aby zakończyć instalację dysku w programie narzędziowym do instalacji oprogramowania Chipset Intel w systemie Windows Vista:

 1. Wyodrębnij pliki z pakietu instalacyjnego.
 2. Wybierz Start ≫ panelu sterowania.
 3. Kliknij pozycję system i konserwacja.
 4. Kliknij opcję Menedżer urządzeń.
 5. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Kliknij symbol + na początku urządzenia systemowego , aby rozwinąć sekcję.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedno z urządzeń systemowych (np. procesor do kontrolera I/O), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Kliknij kartę Sterownik .
 9. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
 10. Kliknij przycisk Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
 11. Kliknij Przeglądaj i przejdź do folderu, w którym zostały umieszczone wyodrębnione pliki.
 12. Kliknij przycisk dalej.
 13. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij .
 14. Jeśli jest to wymagane, dokonaj ponownego rozruchu systemu.

Windows XP/serwer 2003 *

Wykonaj następujące kroki, aby zakończyć instalację dysku w programie narzędziowym do instalacji oprogramowania Chipset Intel w systemie Windows XP/serwer 2003:

 1. Wyodrębnij pliki z pakietu instalacyjnego.
 2. Wybierz Start ≫ panelu sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę system . Uwaga: Wybierz opcję Przełącz do widoku klasycznego, Jeśli ikona systemowa nie jest widoczna.
 4. Kliknij kartę sprzęt .
 5. Kliknij opcję Menedżer urządzeń.
 6. Kliknij symbol + na początku urządzenia systemowego , aby rozwinąć sekcję.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedno z urządzeń systemowych (np. procesor do kontrolera I/O), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Kliknij kartę Sterownik .
 9. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
 10. Kliknij nie, nie tym razem i kliknij przycisk dalej.
 11. Kliknij przycisk Instaluj z listy lub podanej lokalizacji i kliknij przycisk dalej.
 12. Kliknij przycisk nie wyszukuj. Będę wybierać sterownik, który zostanie zainstalowany , i kliknij przycisk dalej.
 13. Kliknij przycisk z dysku....
 14. Kliknij Przeglądaj i przejdź do folderu, w którym zostały umieszczone wyodrębnione pliki.
 15. Kliknij przycisk OK.
 16. Kliknij przycisk dalej.
 17. Kliknij przycisk Zakończ.
 18. Jeśli jest to wymagane, dokonaj ponownego rozruchu systemu.

Windows 2000/serwer/Advanced Server *

Wykonaj następujące kroki, aby zakończyć instalację dysku w programie narzędziowym do instalacji oprogramowania Chipset Intel w systemie Windows 2000/serwer/Advanced Server:

 1. Wyodrębnij pliki z pakietu instalacyjnego.
 2. Wybierz Ustawienia Start > ≫ panelu sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę system .
 4. Kliknij kartę sprzęt .
 5. Kliknij opcję Menedżer urządzeń.
 6. Kliknij symbol + na początku urządzenia systemowego , aby rozwinąć sekcję.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedno z urządzeń systemowych (np. procesor do kontrolera I/O), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Kliknij kartę Sterownik .
 9. Kliknij przycisk Uaktualnij sterownik .
 10. Kliknij przycisk dalej na ekranie powitalnym.
 11. Kliknij przycisk Wyświetl listę znanych sterowników... i kliknij przycisk dalej.
 12. Kliknij przycisk z dysku... i przejdź do folderu, w którym zostały umieszczone wyodrębnione pliki.
 13. Kliknij przycisk OK.
 14. Kliknij przycisk OK.
 15. Wybierz model z listy i kliknij przycisk dalej.
 16. Odpowiedz na pytania zamieszczone po stronie zawierającej Poniższy monit.
 17. Jeśli jest to wymagane, dokonaj ponownego rozruchu systemu.

Windows Me/SE/98/95 *

Wykonaj następujące kroki, aby zakończyć instalację dysku w narzędziu instalacja oprogramowania Chipset Intel w systemie Windows Me/SE/98/95:

 1. Wyodrębnij pliki z pakietu instalacyjnego.
 2. Wybierz Ustawienia Start > ≫ panelu sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę system .
 4. Kliknij kartę Menedżer urządzeń .
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedno z urządzeń systemowych (np. procesor do kontrolera I/O), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij kartę Sterownik .
 7. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
 8. Kliknij opcję Określ lokalizację sterownika (Zaawansowane) i kliknij przycisk dalej.
 9. Kliknij przycisk Wyświetl listę znanych sterowników... i kliknij przycisk dalej.
 10. Kliknij przycisk z dysku... i przejdź do folderu, w którym zostały umieszczone wyodrębnione pliki.
 11. Kliknij przycisk OK
 12. Kliknij przycisk OK.
 13. Wybierz model z listy i kliknij przycisk dalej.
 14. Odpowiedz na pytania zamieszczone po stronie zawierającej Poniższy monit.
 15. Jeśli jest to wymagane, dokonaj ponownego rozruchu systemu.

Wyodrębnianie wymaganych plików

Korzystanie z pliku EXE

Aby wyodrębnić pliki za pomocą pliku EXE (na przykład infinst_exe), uruchom plik z wiersza polecenia z następującymi przełącznikami instalacji:

-a-a-p <ścieżka, w której chcesz umieścić pliki>

 

UwagaUpewnij się, że nie ma odstępu między-p a nazwą katalogu.
Przykład: myfolder\inf. exe-a-a-PC: \

 

Korzystanie z pliku ZIP

Aby wyodrębnić pliki za pomocą pliku ZIP (na przykład infinst_zip), Wyodrębnij pliki na dysk twardy i uruchom plik Setup. exe z wiersza polecenia za pomocą następujących przełączników instalacyjnych:

-a-p <ścieżka, w której chcesz umieścić pliki>

 

UwagaUpewnij się, że nie ma odstępu między-p a nazwą katalogu.
Przykład: infin. zip-a-PC: \ myfolder\inf

 

Temat pokrewny
Czy muszę uaktualnić do najnowszej wersji?