Systemy operacyjne obsługiwane przez technologię Intel® Compute Stick

Dokumentacja

Kompatybilność

000005899

07-08-2019

Obsługiwane systemy operacyjne na urządzeniach z serii Intel® Compute Stick znajdują się w poniższych tematach. Nie masz dostępnych sterowników z systemów operacyjnych innych niż wymienione na liście.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Procesory Intel® Compute Stick STK2mv64CC i STK2m364CC
Fabrycznie zainstalowany system operacyjnyObsługiwane systemy operacyjne (zainstalowane przez użytkownika)Notatki
N/aWindows® 10, 64-bitowy *
Windows 8,1, 64-bit *
Windows® 10 IoT Enterprise
System Windows Embedded 8,1 Industry *
Pomoc techniczna dla systemu Windows 8,1:
  • Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi, które nie są już dostępne lub nie są w pełni wspierane, są traktowane jako odnoszące się do funkcji, funkcji, debugowania i użyteczności dzięki ostatnio wydawanym dyskom Intel® Compute Stick.
  • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
Intel® Compute Stick STK2m3W64CC
Fabrycznie zainstalowany system operacyjnyObsługiwane systemy operacyjne (zainstalowane przez użytkownika)
System Windows® 10 Home (64-bitowy)

Możliwość uaktualnienia do systemu Windows 10 Pro1
N/a
Intel® Compute Stick STK1A32SC
Fabrycznie zainstalowany system operacyjnyObsługiwane systemy operacyjne (zainstalowane przez użytkownika)Notatki
N/aWindows® 10, 32-bitowy * i 64-bit *
Windows 8,1, 32-bit * i 64-bit *
Windows® 10 IoT Enterprise
System Windows Embedded 8,1, przemysł Pro
Obsługa funkcji Windows 8,1 32-bit jest ograniczona:
  • Grafiki: Sterownik systemu Windows 8,1 32-bit nie jest dostępny.
  • Układ SOC (system-on-a-Chip): pakiet sterownika SOC dla systemu Windows 8,1 32-bit nie jest dostępny.
  • TXE: Sterownik systemu Windows 8,1 32-bit nie jest dostępny.
Pomoc techniczna dla systemu Windows 8,1:
  • Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi, które nie są już dostępne lub nie są w pełni wspierane, są traktowane jako odnoszące się do funkcji, funkcji, debugowania i użyteczności dzięki ostatnio wydawanym dyskom Intel® Compute Stick.
  • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
Intel® Compute Stick STK1AW32SC
Fabrycznie zainstalowany system operacyjnyObsługiwane systemy operacyjne (zainstalowane przez użytkownika)

Tryb S systemu Windows 10 home 32-bit-lub-Windows 10 Home w

Możliwość uaktualnienia do systemu Windows 10 Pro1

N/a
Intel® Compute Stick STCK1A32WFCL
Fabrycznie zainstalowany system operacyjnyObsługiwane systemy operacyjne (zainstalowane przez użytkownika)
System Windows 10 Home 32-bit

Możliwość uaktualnienia do systemu Windows 10 Pro1
N/a
Procesory Intel® Compute Stick STCK1A32WFCR i STCK1A32WFC
Fabrycznie zainstalowany system operacyjnyObsługiwane systemy operacyjne (zainstalowane przez użytkownika)Notatki
Windows 8,1 z technologią Bing * 32-bit

Możliwość uaktualnienia do systemu Windows 10 32-bit1 lub
Windows Pro/Enterprise 32-bit2
N/aPomoc techniczna dla systemu Windows 8,1:
  • Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi, które nie są już dostępne lub nie są w pełni wspierane, są traktowane jako odnoszące się do funkcji, funkcji, debugowania i użyteczności dzięki ostatnio wydawanym dyskom Intel® Compute Stick.
  • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
Procesory Intel® Compute Stick STCK1A8LFCR i STCK1A8LFC
Fabrycznie zainstalowany system operacyjnyObsługiwane systemy operacyjne (zainstalowane przez użytkownika)
Ubuntu * 14,04 LTS * 64-bitN/a

1 uaktualnienia systemu Windows® 10

Musisz wykonać oryginalne uaktualnienie systemu Windows 10. Jeśli instalujesz tylko nową kopię systemu Windows 10, zapytaj o klucz licencji. Partycja odzyskiwania na Intel® Compute Stick może zostać usunięta.

2 uaktualnienia systemu Windows 8,1 Pro/Enterprise *

Procesory Intel Compute Stick z systemem Windows 8,1 z zainstalowaną usługą Bing (32-bit) są uaktualniane do systemu Windows 8,1 Pro lub Enterprise. Po dokonaniu takiego uaktualnienia partycja odzyskiwania nadal zawiera oryginalny obraz fabryczny (Windows 8,1 z usługą Bing; 32-bit). W przypadku ukończenia resetowania lub odświeżania systemu Windows należy uaktualnić ponownie.

Systemy operacyjne zgłaszane przez klientów

Te wersje systemów operacyjnych są zgłaszane jako zgodne z właścicielami procesorów Intel® Compute Stick. Firmy Intel nie sprawdziły tych systemów operacyjnych. Zalecamy korzystanie z najnowszego jądra. Jeśli potrzebujesz pomocy z systemem Linux * na komputerach Intel Compute Stick, sprawdź na swojej stronie internetowej distro i fora, aby uzyskać pomoc dla partnerów.

Intel® Compute Stick modeleKlient-zgłoszono błąd OSs
STK2m3W64CCUbuntu * 16. XX
STK1A32SCLinuxium*
Ubuntu
STCK1A32WFCLinuxium
STCK1A8LFCLinuxium
Tematy pokrewne
Rozwiązywanie problemów z problemami z systemem Windows w systemach Intel® Compute Stick
Zgodność z® 10 S systemu Microsoft Windows