Problemy z używaniem portów USB do zasilania procesora Intel® obliczeniowych

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005927

14-11-2019

Procesory Intel® Compute Stick są tak skonstruowane, że wykorzystują do 10ów energii. Porty USB na telewizorach lub monitorach nie zapewniają wystarczającej mocy, aby korzystać z technologii Intel Compute Stick.

Jeśli korzystasz z portu USB w telewizorze w celu wyładowania urządzenia Intel Compute Stick, prawdopodobnie będą dostępne następujące symptomy:

  • Nie włącza się.
  • Funkcja ta jest włączana, ale nie uruchamia się.
  • Funkcja ta jest włączana, ale system operacyjny nie jest ładowany.
  • System operacyjny jest włączany i ładowany, ale jest bardzo powoli, wykonuje ponowny rozruch lub blokuje się.
Uwaga
  • System BIOS w wersjach 0,025 i późniejszych wykrywa, czy Intel Compute Stick są zasilane przez port USB.
  • Pojawia się następujący komunikat ostrzegawczy: Przestroga: Użyj zasilania prądu zmiennego i system zostanie zamknięty po upływie 30 s.