Funkcja Patrol Read i wykorzystanie jej do Konsola Web kontrolera Intel® RAID 2

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005959

17-06-2020

Co to jest funkcja Patrol Read?

Patrol Ready to definiowane przez użytkownika opcje dostępne w konsola Web kontrolera Intel® RAID 2, które dokonują odczytu dysku w tle i mapują uszkodzone obszary dysku.

Jak korzystać z patrolowego odczytu?

Patroluje testy odczytu dotyczące fizycznych błędów dysku, które mogą prowadzić do awarii dysku. Testy te obejmują zwykle podejmowaną próbę działania naprawczego. Można włączyć lub wyłączyć patrolowanie odczytu z automatyczną lub ręczną aktywacją.

Patrol okresowo sprawdza, czy wszystkie sektory dysków fizycznych, które są podłączone do kontrolera, w tym obszar systemowy na skonfigurowanych dyskach RAID. Patrol odczytuje wszystkie poziomy RAID i wszystkie dyski zapasowe.

Ten proces jest uruchamiany tylko wtedy, gdy Intel® RAID Controller jest bezczynny przez określony czas i żadne inne zadania w tle nie są aktywne. Może jednak kontynuować działanie w trakcie ciężkiego procesu we/wy.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Więcej szczegółów i informacji konfiguracyjnych dotyczących funkcji Patroling kontrolera można znaleźć w podręczniku użytkownika oprogramowanie kontrolera Intel® RAID .