Instrukcje dotyczące aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla komputerów z procesorami Intel® Compute Stick

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005961

12-02-2020

Notatki
 • Wszystkie pliki aktualizacji systemu BIOS dla komputerów Intel® Compute Stick są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje dotyczące aktualizacji są również dostępne w Formacie PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla Intel® Compute Stick (PDF)PDF icon
  Rozmiar: 301 KB
  Data: 2019 września

  Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*

 • Starsza wersja systemu BIOS nie jest zalecana w przypadku wcześniejszej wersji. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie zawierać obsługi poprawek usterek, krytycznych aktualizacji zabezpieczeń ani obsłużyć obecnie wyprodukowanych poprawek produktów.
 • Wszystkie obrazy w przykładach używanych w instrukcjach służą tylko do celów ilustracyjnych. Upewnij się, że wybrane pliki systemu BIOS dla Intel® Compute Sticków są prawidłowe.
 • Jeśli proces aktualizacji systemu BIOS zostanie przerwany, komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel sugeruje, aby proces ten był wykonywany w środowisku o stałym zasilaniu (najlepiej z zasilaczem UPS).

W przypadku aktualizacji systemu BIOS firma Intel zaleca następujące kroki:

 1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Nacionij kombinację F9 , aby ustawić domyślne wartości systemu BIOS.
 3. Dostosuj ustawienia systemu BIOS, jeśli to konieczne (opcjonalnie).
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Kliknij lub metoda, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Aktualizacja F7

Aktualizacja systemu BIOS F7 umożliwia aktualizację systemu BIOS Intel Compute Stick w trakcie procesu uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz i Zapisz plik aktualizacji systemu BIOS (. Bio) na przenośnym urządzeniu USB (lub na karcie microSD). Przykład:

  BIOS update file

  UwagaUrządzenie USB musi być sformatowane w formacie FAT32, aby zaktualizować Intel® Compute Stick STCK1A32WFC lub STCK1A8LFC. Inne modele do przeklejania mogą korzystać z urządzeń USB sformatowanych jako FAT32 lub NTFC.
 2. Po wyłączeniu urządzenia Intel Compute Stick Podłącz urządzenie USB do portu USB (lub włóż kartę microSD do gniazda karty SD). Uwaga: Jeśli korzystasz z klawiatury/myszy USB, potrzebujesz wieloportowego koncentratora USB.
 3. Włącz urządzenie Intel Compute Stick.
 4. Podczas uruchamiania po wyświetleniu monitu F7 naciśnij przycisk F7 , aby wejść na narzędzie BIOS Flash Update Tool.
 5. Wybierz urządzenie USB (lub kartę microSD) z listy nośników i naciśnij Wprowadź.

  Select the USB device

 6. Wybierz plik. bio i naciśnij Wprowadź.

  Select the .bio file

 7. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, naciskając Enter.
 8. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait for update to complete

 9. Wyjmij urządzenie USB.
 10. Uruchom ponownie komputer.
Aktualizacja menu przycisku zasilania

Aktualizacja menu przycisku zasilania umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS Intel Compute Stick w trakcie procesu uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz i Zapisz plik aktualizacji systemu BIOS (. Bio) na przenośnym urządzeniu USB (lub na karcie microSD). Przykład:

  BIOS update file

 2. Po wyłączeniu urządzenia Intel Compute Stick (nie w trybie hibernacji lub uśpienia) Podłącz urządzenie USB do portu USB (lub włóż kartę microSD do gniazda karty SD). Uwaga: Jeśli korzystasz z klawiatury/myszy USB, potrzebujesz wieloportowego koncentratora USB.
 3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij go przed 4-sekundowym zastąpieniem zamykania. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button Menu appears

 4. Naciśnij przycisk F7 , aby wykonać aktualizację systemu BIOS.
 5. Wybierz urządzenie USB (lub kartę microSD) z listy nośników i naciśnij Enter.

  Select the USB device

 6. Wybierz plik. bio i naciśnij Wprowadź.

  Select the .bio file

 7. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, naciskając Enter.
 8. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait for update to complete

 9. Uruchom ponownie komputer.
Aktualizacja powłoki UEFI

Narzędzie do aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS z poziomu powłoki EFI.

 1. Pobierz plik aktualizacji systemu BIOS dla aplikacji UEFI. Przykład:

  Download the UEFI Flash BIOS Update file

 2. Dwukrotnie kliknij *. ZIP, aby wyodrębnić swoje pliki.

  Double-click the *.ZIP to extract its files

 3. Copy UefiFlash. EFI i. Plik BIO do rozruchowego urządzenia USB.
 4. Podłącz dysk USB do portu z urządzenia Intel Compute Stick.
 5. Skonfiguruj system BIOS komputera docelowego tak, aby uruchamiał się z powłoką EFI:
  1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do zaawansowanych > rozruchu > bezpiecznego rozruchu.
  3. Wyłącz bezpieczny rozruch, jeśli jest włączony.
  4. Przejdź do konfiguracji rozruchu> Advanced > Boot .
  5. W okienku urządzenia rozruchowe Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
 6. Naciśnij przycisk F10 w trakcie uruchamiania, aby otworzyć menu rozruchowe.
 7. Wybierz UEFI: Wbudowana powłoka EFI.

  Select UEFI: Built-in EFI Shell

 8. Zmień bieżący katalog na dysk flash USB, wpisując polecenie fsX: gdzie X oznacza numer dysku dysku flash USB z listy mapowania urządzeń. Przykład: Jeśli dysk USB jest FS3, wpisz FS3: i naciśnij Enter.
 9. W wierszu polecenia wpisz polecenie UefiFlash. EFI XXX. Bio, gdzie XXX. bio to nazwa pliku. Bio, a następnie naciśnij Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij przycisk t , aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na zakończenie aktualizacji systemu BIOS.

  Wait for update to complete

 12. Po zakończeniu pracy komputera zostanie on ponownie uruchomiony.
 13. Ustaw oryginalne ustawienia systemu BIOS:
  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  3. Przejdź do konfiguracji rozruchu> Advanced > Boot .
  4. W okienku urządzenia rozruchowe Wyłącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  5. Przejdź do zaawansowanych > rozruchu > bezpiecznego rozruchu.
  6. Włącz bezpieczny rozruch, jeśli był pierwotnie włączony.
  7. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
Odzyskiwanie systemu BIOS

W przypadku gdy aktualizacja systemu BIOS jest mało prawdopodobna, może to spowodować pozostawienie w stanie niezdatnym do użytku systemu BIOS. Spróbuj użyć metody odzyskiwania systemu BIOS, aby rozwiązać ten problem.

 1. Pobierz i Zapisz plik aktualizacji systemu BIOS (. Bio) na przenośnym urządzeniu USB. Przykład:

  BIOS update file

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB Intel Compute Stick, gdy jest wyłączona (nie w trybie hibernacji lub uśpienia). Uwaga: Jeśli korzystasz z klawiatury/myszy USB, potrzebujesz wieloportowego koncentratora USB.
 3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij go przed 4-sekundowym zastąpieniem zamykania. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button Menu appears

 4. Naciśnij przycisk F4 , aby wykonać odzyskiwanie systemu BIOS.
 5. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait for update to complete

 6. Komputer wyłącza się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.
 7. Uruchom ponownie komputer.