Ekran logowania systemu Windows* pojawia się przy pierwszym uruchomieniu w Intel® Compute Stick

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005987

27-01-2021

Co widzisz?

Po pierwszym uruchomieniu systemu windows* może pojawić się ekran Intel® Compute Stick logowania. Ekran logowania wymaga hasła dla innego użytkownika.

Jak to naprawić

Aby rozwiązać ten problem, zresetuj system na wartości fabryczne:

  1. Usuń dowolną kartę SD, jeśli jest zainstalowana.
  2. Naciśnij klawisz F8, gdy wyświetlany jest ten monit podczas uruchamiania komputera: klawisz F8, aby aktywować tryb odzyskiwania Windows 8.1*.
  3. Wybierz Rozwiązywanie problemów.
  4. Wybierz Zresetuj swój komputer,a następnie wybierz Dalej.
  5. Wybierz Po prostu usuń moje pliki.
  6. Wybierz Resetuj, by rozpocząć proces przywracania.

Jeśli poniższe kroki nie rozwiązują problemu, zastąp Intel® Compute Stick: