Co zrobić, gdy nie można wprowadzić konfiguracji systemu BIOS lub Konsola BIOS kontrolera Intel® RAID podczas rozruchu na płytach serwerowych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005999

11-09-2019

Jeśli ekran logo producenta sprzętu (OEM) firmy Intel lub oryginalnego jest wyświetlany w trakcie procesu POST, pozycja BIOS lub monity poleceń konsoli BIOS Intel® RAID nie są widoczne. Aby uzyskać dostęp do tych monitów, musisz wyłączyć ekran logo.

Aby wyłączyć ekran logo firmy Intel lub OEM, wykonaj następujące kroki:

  1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, kiedy ekran logo pojawia się w pierwszej kolejności.

  2. Na karcie Główne Zmień opcję Uruchamianie ciche z trybu Włącz na wyłączony.
    quiet boot

  3. Wróć do karty najwyższego poziomu. Klikaj strzałkę w prawo, dopóki nie zostanie wyświetlona karta zapisz &Amp; wyjście .

  4. Wybierz polecenie Zapisz zmiany i Zakończ , aby uruchomić system z zapisanymi zmianami.
    save changes and exit

Aby ponownie wyświetlić ekran logo firmy Intel lub producenta OEM po ukończeniu konfiguracji systemu BIOS, zresetuj wybór opcji uruchamiania cichego , aby włączyć i zapisać zmiany.

Tematy pokrewne
Nie jest wyświetlany monit o wprowadzenie Konsola BIOS kontrolera Intel® RAID w trakcie księgowania dla Intel® Server Board i System serwerowy Intel®ch produktów
Filmy wideo/oprogramowanie sprzętowe – Aktualizacja systemu BIOS/oprogramowania firmware dla serwerów Intel®