Trzy sposoby uruchamiania formatu niskiego poziomu za pomocą narzędzi programowych Intel® Software Tools

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006011

03-05-2021

Dowiedz się, jak uruchomić technologię Secure Erase (lub format niskiego poziomu) na obsługiwanych dyskach Intel® SSD

 

Uwaga

Funkcja Secure Erase jest kompatybilna z następującymi systemami operacyjnymi:

 • Urządzenia SATA obsługiwane wyłącznie w systemie Windows 7*, późniejsze wersje systemu operacyjnego blokują tę możliwość.
 • Urządzenia NVMe obsługiwane we wszystkich systemach operacyjnych obsługiwanych przez narzędzia

Tak długo, jak jest to prawdziwe:

 

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Opcja 1: narzędzie Intel® Memory and Storage GUI Tool – uruchom Bezpieczne usunięcie
 1. Pobierz i zainstaluj Intel® Memory and Storage Tool na głównym dysku systemowym.
 2. Otwórz narzędzie i wybierz dysk, który zostanie usunięty z panelu po lewej stronie.
 3. HoverponadWybierz funkcjęmenu i Naciśnij Bezpieczne usunięcie.

  Press Secure Erase

 4. NaciśnijTtheWymazaćPrzycisk.

  Press the Erase button

 5. Odczytukomunikat ostrzegawczy i NaciśnijTtheTakPrzycisk.

  Read the warning message and press the Yes button

  Read the warning message and press the Yes button

Opcja 2: narzędzie Intel® Memory and Storage CLI Tool — wykonanie polecenia Usuń
 1. Pobierz i zainstaluj Intel® Memory and Storage Tool na głównym dysku systemowym. (Instalator Windows* jest taki sam w przypadku interfejsu graficznego i interfejsu wiersza poleceń).
 2. W systemie Windows:
  1. Otwórz Wiersz poleceń jako administrator.
   1. Otwórz menu Systemu Windows.
   2. Wpisz wiersz poleceń.
   3. Kliknij Uruchom jako administrator .
 3. W systemie Linux*:
  1. Otwórz terminal (na przykład CTRL+ALT+T).
 4. Typu następujące czynności: pokaz intelmas -intelssd(Obrazy w poniższych krokach są na przykład z systemu Windows.  Nie ma potrzeby zmieniać katalogu, ponieważ polecenia mają charakter globalny)

  Type the command

 5. Odwoływać się do numeru indeksu dysku, który ma zostać usunięty.
 6. Wpisz następujące: intelmas delete -intelssd # (Uwaga: # to numer indeksu dysku do usunięcia)
 7. Odczytuostrzeżenie,Typu Y INaciśnij Wprowadź.

  Read the warning Type Y and Press Enter

Opcja 3: narzędzie Intel® Solid State Drive Toolbox (Intel® SSD Toolbox)— Uruchom Secure Erase
Uwaga

Informacje Intel® SSD Toolbox się i nie są już dostępne, zapoznaj się z poniższym artykułem, aby uzyskać więcej informacji.

Ogłoszenie o wyeksympji (EOL) dla Intel® SSD Toolbox i Intel® SSD Data Center Tool danych

Poniżej znajdują się informacje, jeśli narzędzie jest już dostępne w Twoim systemie.

 1. Otwórz narzędzie i wybierz zakładkę, w celu usunięcia dysku.
 2. Naciśnij Bezpieczne usuwaniepo lewej stronie.

  Press Secure Erase on the left side panel

 3. Naciśnij TtheWymazaćPrzycisk.

  Press the Erase button

 4. NaciśnijUruchomić.

  Press Run

  Press Run

Podobne tematy
Kiedy uruchomić format niskiego poziomu lub bezpieczne usunięcie na dyskach Intel® dyskach Solid State Drives i narzędziach do użycia
Co zrobić, jeśli dysk Intel® SSD wykrył blokada bezpieczeństwa zamrażania