Przetestowane urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do produktów Intel® Compute Stick

Dokumentacja

Kompatybilność

000006029

14-09-2021

Urządzenia Intel® Compute Stick zostały przetestowane przy pomocy szeregu modułów pamięci, urządzeń peryferyjnych i aplikacji programowych. Celem testów jest upewnienie się, że nie ma oczywistych problemów między urządzeniami i oprogramowaniem Intel® Compute Stick.

Uwaga
  • Testy nie kwalifikują urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do testów w stosunku do urządzeń Intel® Compute Stick.
  • Nie wszystkie dostępne urządzenia peryferyjne lub oprogramowanie zostały przetestowane.
  • Uwzględnienie na liście zgodności nie powinno być uwzględniane jako poparcie ze strony firmy Intel.
  • Firma Intel nie przedstawia żadnych twierdzeń dotyczących urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, których nie ma na liście.

Metoda testowania

Wykorzystuje się próbki publicznie dostępnych urządzeń peryferyjnych, aby sprawdzić, czy urządzenia Intel® Compute Stick osiągają wysoki poziom zgodności. Opisy i konfiguracje testowe różnią się w różnych etapach testów, więc nie są one podane.

Wyniki testów zapewniają próbkę funkcjonalności systemu. Zmiany wprowadzone przez producentów urządzeń peryferyjnych mogą zmienić działanie ich produktów za pomocą urządzeń Intel® Compute Stick. Firma Intel nie testuje systemów w przypadku zmian części sprzętu lub konfiguracji testowej (na przykład sterowników lub wersji oprogramowania sprzętowego).

Pomyślne wyniki testów nie gwarantują zgodności z innym sprzętem. Integratorzy systemów powinni stale sprawdzać zgodność określonych urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

Znajdź kompatybilne urządzenia peryferyjne i oprogramowanie w Intel® Product Compatibility Tool.