Intel® RAID Controller koncentratorów – obsługa Linux *

Dokumentacja

Kompatybilność

000006040

10-02-2020

UwagaTe informacje są przekazywane przez firmę Intel w formie grzecznościowa. Aby uzyskać dodatkowe pytania i pomoc techniczną, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania Linux *.

Począwszy od systemu Linux w wersji 2.6.18 *, dmraid * Utility 1.0.0-RC15 obsługuje RAID 0, RAID 1 i RAID 10.

Począwszy od systemu Linux w wersji 2.6.27 * Narzędzie mdadm * 3,0 obsługuje RAID 0, RAID 1, RAID 10 i RAID 5.

Jądro zapewnia obsługę poziomu RAID. Narzędzia te obsługują format metadanych menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel®.

Aby użyć funkcji RAID w dmraid i mdadm, skonfiguruj wolumin RAID za pomocą opcji pamięci ROM z procesorem Intel Matrix Storage Manager. Aby wejść do opcji interfejsu użytkownika ROM, naciśnij kombinację Ctrl + I , gdy pojawi się monit podczas rozruchu.

Instrukcje korzystania z funkcji RAID w dmraid i mdadm są zawarte w systemie Linux.

Tematy pokrewne
Archiwa jądra systemu Linux
Narzędzie DMRAID
Narzędzie MDADM