Zwiększ wydajność bezprzewodową w standardcie 802.11n

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006042

28-10-2021

Wydajność bezprzewodowa w standardzie IEEE* 802.11n różni się w zależności od konfiguracji sieci, zakłóceń w innych sieciach w pobliżu, implementacji zabezpieczeń, częstotliwości (2,4 GHz lub 5 GHz) oraz obsługi routera bezprzewodowego w przypadku opcjonalnych funkcji. Zapoznaj się z następującymi dokumentami, aby rozwiązać problemy z wydajnością bezprzewodową.

Jakie pierwsze kroki należy podjąć w celu poprawy wydajności sieci 802.11n?

Przejrzyj niektóre zaawansowane informacje dotyczące trybu 802.11n:

TECHNOLOGIA MIMO umożliwia wykorzystanie wielu kanałów przestrzennych do przesyłania i odbierania danych, zwiększając przepustowość danych w bezpośredniej korelacji z liczbą wykorzystywanych anten.

Łączenie kanałów musi być obsługiwane zarówno na kliencie, jak i routerze bezprzewodowym. Korzystanie z dwóch kanałów zwiększa ilość informacji, które można przesyłać za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Porównaj go do tego, jak dwupasmowa autostrada może zmieścić więcej samochodów niż jednopasmowa autostrada.

Firma Intel zaleca łączenie kanałów 5 GHz. Twój router bezprzewodowy powinien obsługiwać 5 GHz (802.11a) w celu wdrożenia łączenia kanałów zgodnie z zaleceniami.

Producenci routerów obsługują różne wersje standardu 802.11n. Ratyfikowana wersja zawiera obsługę takich funkcji, jak krótka ochrona i agregacja klatek. Brak obsługi tych funkcji może zmniejszyć maksymalną szybkość i zmniejszyć wydajność kart sieci bezprzewodowej Intel®. Technologia Connect z procesorem Intel® Centrino® testuje i weryfikuje routery.