Często zadawane pytania dotyczące kart sieci bezprzewodowej Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006057

26-03-2021

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Instalacja i konfiguracja

Która wersja systemu Windows* obsługuje mój produkt? Zobacz Systemy operacyjne® produkty bezprzewodowe Intel® aby uzyskać więcej informacji.
Gdzie mogę znaleźć najnowszy sterownik dla mojego produktu? Mogą pojawić się dwie numery wersji z kartą sieci bezprzewodowej Intel® oprogramowania lub wersji pakietu oraz wersji sterownika. Wersja oprogramowania/pakietu jest używana w Centrum pobierania. Oprogramowanie/pakiet może zawierać wiele wersji sterownika dla różnych kart sieci® Intel.A software/package may may contain multiple versions of driver for different Intel® Wireless Adapters. Zobacz
Omówienie wersji Intel® PROSet/Wireless Software i wersji sterownika aby uzyskać więcej informacji.
Jeśli masz kartę sieciową z rodziny Intel® Wireless 7265, zobacz równieżDlaczego widzę inną wersję sterownika Wi-Fi z moimi kartami sieci® Intel® Wireless 7265?
Dlaczego po instalacji/aktualizacji widzę inną wersję sterownika? Pobierz najnowszy sterownik dla Twojej karty sieci bezprzewodowej Intel®..
Czy mogę zainstalować wiele kart sieci® Intel® w jednym komputerze?№. Intel software i sterowniki obsługują tylko jedną kartę sieciową zainstalowaną na jednym komputerze.
Jestem klientem korporacyjnym i potrzebuję pomocy w przypadku problemu z instalacją. Do kogo należy się zwrócić? Przejrzyj instrukcje dyskretnej instalacji przy użyciu XML lub MSI. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z Pomoc techniczna firmy Intel.
Gdzie mogę znaleźć wersję sterownika dla mojej karty sieci bezprzewodowej Intel®? Najłatwiejszym sposobem jest wykorzystanie Intel® Driver & Support Assistant aby automatycznie zidentyfikować i zaktualizować sterownik twojej karty sieci bezprzewodowej Intel®.
Możesz również wykonać to ręcznie:
Dlaczego nazwa mojej karty sieciowej Intel Tri-Band nie została poprawnie rozpoznana?ZobaczInna nazwa karty sieciowej w Menedżerze urządzeń dla niektórych Intel® Wireless Gigabit sieciowych aby uzyskać więcej informacji.
Czym jest moduł Integrated Intel® Wireless-AC (CNVi) and Wschowa RF (CRF)?ZobaczJaki jest moduł Integrated Intel® Wireless-AC (CNVi) and Wercha RF (CRF) aby uzyskać więcej informacji.

Łączność

Czym jest uAPSD i dlaczego miałbym go użyć?
  • uAPSD to skrót od Unscheduled Automatic Power Save Delivery , który jest funkcją urządzeń Wi-Fi umożliwiającą oszczędzanie energii. Jest to funkcja Wi-Fi, która zapewnia większe oszczędności energii na kliencie. Oszczędność energii może być pomocne w wydłużeniu czasu pracy baterii laptopa.
  • Zidentyfikowali problemy z niektórymi punktami dostępu, które w rezultacie obniżą wydajność, gdy uAPSD jest włączona. Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć uAPSD oraz jak może ona wpłynąć na wydajność bezprzewodową.
Moja nowa karta sieci bezprzewodowej 802.11ac nie połączy się z moim routerem 802.11bgn. Co należy zrobić?
Po wymianie karty sieci bezprzewodowej Intel® komputera nie łączy się ona zgodnie z oczekiwaniami. Co należy zrobić?
Ile klientów jest obsługiwanych podczas korzystania z karty sieci bezprzewodowej Intel® w hostowanej sieci?Karta sieci® Intel® Wireless może obsługiwać maksymalnie ośmiu klientów w hostowanej sieci.
UwagaTa funkcja nie jest już obsługiwana w systemie Windows 10 przy użyciu najnowszych kart® bezprzewodowych Intel.This feature is longer supported on Windows 10 with recent Intel® Wireless Adapter. W celu dodatkowych informacji zapoznaj się z tematem Dlaczego w systemach Windows® 10 nie działają sieci hostowane i ad-hoc.
Co to jest inny tryb kanału (DCM)?DCM odnosi się do funkcji rozwiązania Intel Wi-Fi PAN. Funkcja ta umożliwia kilku wirtualnych kart MAC, przy użyciu tej samej karty sprzętowej, na działanie na dwóch lub więcej różnych kanałach radiowych.
Czy mogę stworzyć sieć Ad-Hoc w 5 GHz?№. Ze względu na wymogi regulacyjne sieć ad-hoc nie jest obsługiwana w 5 GHz przy użyciu® bezprzewodowych.
UwagaTa funkcja nie jest już obsługiwana w systemie Windows 10 przy użyciu najnowszych kart® bezprzewodowych Intel.This feature is longer supported on Windows 10 with recent Intel® Wireless Adapter. W celu dodatkowych informacji zapoznaj się z tematem Dlaczego w systemach Windows® 10 nie działają sieci hostowane i ad-hoc.
Które kanały 5 GHz są obsługiwane przez karty sieciowe Intel® Wireless?Karty® Intel® Wireless 802.11a obsługują kanały 5 GHz i są Standard IEEE 802.11a zgodny ze standardem bezprzewodowej sieci LAN. Wdrażanie może się różnić w zależności od lokalnych wymagań regulacyjnych.

Informacje o produkcie

Gdzie mogę znaleźć aktualną deklaracja zgodności (DoC) dla mojej karty sieci bezprzewodowej Intel® Wireless?Dokumenty regulacyjne i dokumenty doc są podane przez kartę sieci® Intel. Certyfikaty regulacyjne, w tym GOST i telekomunikacyjne są również dostępne dla wszystkich® firmy Intel.
Dlaczego należy skontaktować się z producentem oryginalnego sprzętu (OEM) w celu wsparcia technicznego i oprogramowania bezprzewodowego?
  • Instalacja lub korzystanie z kart sieci® Intel® podlega przepisom prawa obowiązującym w danym kraju. W niektórych krajach produkty mogą być instalowane wyłącznie w systemach, które posiadają zgodę regulacyjną na poziomie systemowym. Zatwierdzenie musi uzyskać producent systemu (OEM/ODM) lub instalator. Przed instalacją urządzenia w systemie należy skontaktować się z producentem systemu w celu określenia, czy produkt został zatwierdzony do użytku w określonym kraju. Musisz również przestrzegać wymagań producenta po zatwierdzeniu.
  • Jeśli producent nie posiada niezbędnych zatwierdzenia, strona instalowaca urządzenie jest za nie odpowiedzialna. Instalacja kart sieciowych w nieautoryzowanym systemie może być bezprawna.
  • Użytkownik końcowy nie ma autoryzacji do instalacji kart sieci bezprzewodowej. Mogą być instalowane wyłącznie przez producenta lub autoryzowanego reprezentanta.
Czy mogę zmienić adres MAC mojej karty sieci bezprzewodowej Intel®?

Adres MAC (Media Access Control) jest kodowany na kartach sieci bezprzewodowej Intel® i nie można go zmienić.

Niektóre aplikacje innych firm mogą używać adresu MAC. Ze względów bezpieczeństwa nie wspieramy tej praktyki.

 

Podobne tematy
Potrzebuję pomocy ze sterownikami karty sieci bezprzewodowej
Często zadawane pytania — produkty Intel® Wi-Fi
Często zadawane pytania — przedsiębiorstwo i administrator IT
Często zadawane pytania — Bluetooth*
Często zadawane pytania dotyczące Intel® Wireless Docking