Ustawianie automatycznego odbierania wiadomości w programie Poczta systemu Windows * Live mail dla Intel® Smart Connect Technology

Dokumentacja

Kompatybilność

000006070

13-09-2017

W przypadku korzystania z programu Windows * Live mail jako klienta poczty e-mail z Intel® Smart Connect Technologyem może zajść potrzeba dopasowania ustawienia wysyłania/odbierania. Podczas ustawiania cyklu automatycznego na niższą wartość, np. 5 minut, lub nawet o co najmniej jedna minuta, są widoczne lepsze wyniki.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zmienić czas sprawdzania nowych wiadomości w programie Windows * Live mail.

  1. Kliknij Menu ≫ opcje ≫ poczta.
    Image indicating location of email button.
  2. W oknie Opcje kliknij kartę Ogólne , przewiń zawartość w dół do sekcji Wysyłanie/odbieranie wiadomości, a następnie zaznacz pole wyboru Sprawdź nowe wiadomości co. Zmień wartość na minuty zgodnie z wymaganiami.
    Image of the options dialogue indicating where the "Check for new messages every" check box can be found.