Pinout dla modułu obliczeniowego Intel® Edison

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006090

10-11-2017

Moduł obliczeniowy Intel® Edison został opracowany z myślą o obniżeniu liczby wjazdów dla każdego prototypu i produkcji Internetu rzeczy i noszonychów.

Z uwagi na to, że przestrzeń zapisana w projektach noszonychów jest ważna, firma Intel® Edison interfejsy z systemami użytkownika końcowego za pomocą Hirose 70-PIN z DF40em nagłówka z serii. Tabela przedstawia przypisanie numeru PIN złączy 70.

Numer PINNazwa PIN Numer PINNazwa PIN
1Gnd 36RESET_OUT #
2VSYS 37GP182_PWM2
3USB_ID 38Nieużywane
4VSYS 39GP183_PWM3
5Gnd 40Nieużywane
6VSYS 41GP19_I2C_1_SCL
7MSIC_SLP_CLK 42GP15
83.3 v 43GP20_I2C_1_SDA
9Gnd 44GP84_SD_0_CLK_FB
103.3 v 45GP27_I2C_6_SCL
11Gnd 46GP131_UART_1_TX
121,8 v 47GP28_I2C_6_SDA
13Gnd 48GP14
14DCIN 49Nieużywane
15Gnd 50GP42_I2S_2_RXD
16USB_DP 51GP111_SPI_2_FS1
17PWRBTN # 52GP40_I2S_2_CLK
18USB_DN 53GP110_SPI_2_FS0
19Usterki 54GP41_I2S_2_FS
20USB_VBUS 55GP109_SPI_2_CLK
21Psw 56GP43_I2S_2_TXD
22GP134_UART_2_RX 57GP115_SPI_2_TXD
23V_BAT_BKUP 58GP78_SD_0_CLK
24GP44 59GP114_SPI_2_RXD
25GP165 60GP77_SD_0_CD #
26GP45 61GP130_UART_1_RX
27GP135_UART_2_TX 62GP79_SD_0_CMD
28GP46 63GP129_UART_1_RTS
29Nieużywane 64GP82_SD_0_DAT2
30GP47 65GP128_UART_1_CTS
31RCVR_MODE 66GP80_SD_0_DAT0
32GP48 67OSC_CLK_OUT_0
33GP13_PWM1 68GP83_SD_0_DAT3
34GP49 69FW_RCVR
35GP12_PWM0 70GP81_SD_0_DAT1

Ten obraz wywołuje lokalizacje PIN 1 (czerwona strzałka) i numer PIN 70 (żółta strzałka). Lokalizacje innych pinów są zgodne z modelem i z tyłu, przy numerze PIN bezpośrednio powyżej numeru PIN 1, a numer PIN 69 jest bezpośrednio wyższy od numeru PIN 70.
locations of Pin 1 (red arrow) and Pin 70 (yellow arrow)

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat modułu Intel® Edison Compute Module, zobacz: