Co zrobić, jeśli dysk Intel® SSD wykrył blokada bezpieczeństwa zamrażania

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006094

07-01-2021

Uwaga

Czas Intel® SSD Toolbox został dłuższy i nie jest już dostępny.  Poniższe informacje są tylko dla porównania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące informacje:

Ogłoszenie o wyeksympji (EOL) dla Intel® SSD Toolbox i Intel® SSD Data Center Tool danych

 

Uwaga

Funkcja Secure Erase na dyskach SATA jest obsługiwana wyłącznie w systemach Windows 7*, funkcjonalność jest blokowana przez późniejsze wersje Windows*.

 

Jeśli wykryta blokada bezpieczeństwa zamrażania została wykryta na dysku SATA w narzędziach Intel SSD Tools, UEFI/BIOS rozpoznał, że dysk Intel® Solid State Drive (Intel® SSD) został podłączony do prądu podczas rozpoczynania pracy systemu.

 

Aby usunąć stan blokady bezpieczeństwa i kontynuować proces Secure Erase:

  1. Odłącz kabel zasilający SATA z dysku i szybko podłącz go ponownie, gdy Intel® SSD Toolbox jest w pracy. Zrób to szybko, aby system rozpoznawał dyski Intel SSD. W zależności od konfiguracji systemu konieczne może być usunięcie dysku Intel SSD z systemu.
  2. Odłącz i podłącz dysk SSD. Kliknij OK. System Intel SSD Toolbox ponownie przeskanuje system na dysku Intel SSD.
  3. Po wykrytym dysku, kontynuuj Secure Erase. Jeśli ponownie wyświetli się komunikat ostrzegawczy o bezpieczeństwie, powtórz proces cyklicznego zasilania. Szybko odłącz i podłącz kabel zasilający SATA.

Jeśli dysk Intel SSD nie zostanie wykryty:

  1. Kliknij OK na wiadomości Nie znaleziono wybranego dysku. Ekran Intel SSD Toolbox główny i skanuje system.
  2. Kiedy wykrywa dysk Intel SSD, wyświetla się on na Intel SSD Toolbox głównym. Kliknij dysk Intel SSD, a następnie kliknij Bezpieczne usuwanie.

Jeśli dysk Intel SSD nie wyświetla się na Intel SSD Toolbox głównym:

  1. Kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem Myszy Komputer, a następnie Zarządzaj systemem Windows 7.
  2. Kliknij OK, gdy wyświetlany jest komunikat Kontrola konta użytkownika.
  3. Kliknij Menedżer urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszyDyski,a następnie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych.  
  4. Po zeskanowaniu systemu wejdź na ekran główny komputera Intel SSD Toolbox ekran główny. Kliknij Odśwież.
  5. Spróbuj ponownie wykonać procedurą Secure Erase.

Jeśli nadal wyświetlany jest komunikat Security Freeze Lock, zalecamy korzystanie z narzędzia Secure Erase z narzędzia dyskowego z funkcjami Secure Erase.

 

Podobne tematy
Społeczność dysków Półprzewodnikowych Intel® Intel®
Pomoc techniczna firmy Intel