Informacje o pamięci ROM opcji dla koncentratora Intel® RAID Controller

Dokumentacja

Kompatybilność

000006106

02-12-2022

Pamięć ROM opcji zarządza dyskami twardymi Serial ATA oraz woluminami RAID, które są podłączone do koncentratora Intel® RAID Controller przed załadowaniem systemu operacyjnego.

Opcja ROM jest zintegrowana z systemem BIOS na wszystkich płytach głównych z obsługiwanym chipsetem Intel® i koncentratorem Intel® RAID Controller.

Uaktualnienie do nowszej wersji Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST)— na przykład w wersji 10.1 — jest możliwe, jeśli zainstalowana jest starsza wersja pamięci ROM opcji — na przykład wersja 9.6. Wersja pamięci ROM opcji nie musi być zgodna z wersją Intel RST.

Uwaga

Funkcjonalność z Intel® Optane™ pamięci jest obsługiwana tylko w systemie Windows 10 i Windows 11.