Odzyskiwanie,® Edison, jeśli hasło jest nieznane

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006147

10-11-2017

Wypróbuje to rozwiązanie, zalecane przez msg4alex w odzyskiwaniu z uszkodzonego obrazu systemu Linux *.

Ta metoda umożliwia odzyskanie® firmy Intel w Edison, jeśli hasło jest nieznane. Migając obraz usuwa wszystkie dane z firmy Intel Edison, w tym treści i ustawienia.

Wymaganie wstępne: Skonfiguruj sterowniki płyty głównej Intel Edison po migającej Edison (przewodowej)-Krok 1 i 2.

 1. Pobierz gotowy obraz Intel Edison yocto z plików Intel Edison-Software downloads.
  Download Center

 2. Podłącz dwa kable USB do płyty głównej Intel® Edison rozgałęziający – lub płyty głównej Intel Edison z rozwinięciem Arduino *.

 3. Wyodrębnij plik Edison yocto Complete Image zip do woluminu Intel Edison w komputerze.
  Extract the Edison Yocto complete image zip file

 4. Otwórz połączenie szeregowe za pomocą polecenia polecenia wyprodukowania lub inny klient.

 5. Uruchom ponownie firmę Intel Edison, pozostawiając otwartą łączność seryjną. Po rozpoczęciu przeglądania komunikatu o rozruchie naciśnij dowolny klucz, aby zatrzymać Autouruchamianie.
  Reboot the Intel Edison

 6. Do_ota typu uruchomienie, migający proces trwa 2-3 minut, a Edison.
  Type run do_ota


Po zakończeniu procesu migającego zostanie wyświetlony monit logowania Intel Edison. Wpisz w polu root i uzyskaj dostęp do technologii Intel Edison.