Jak działa gwarancja w firmie Intel?

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000006160

04-06-2020

Jakie usługi gwarancyjne są dla mnie dostępne?

Oferujemy dwie opcje usługi gwarancyjnej, w zależności od posiadanego uprawnienia. Nie musisz rejestrować produktu Intel® dla usług gwarancyjnych.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Standardowe zastąpienie gwarancji (SWR)

LS są dostępne 30 dni po dacie zakupu na kwalifikujących się produktach firmy Intel.

Warunki ls:

 • Musisz dokonać wymiany gwarancyjnej wymaganej w ciągu 30 dni od zakupu poprzez Intel® Authorized Distributor. Jeśli Autoryzowany dystrybutor firmy Intel nie jest dostępny, skontaktuj się z firmą Intel bezpośrednio.
 • Program ls jest dostępny 30 dni po dacie zakupu.
 • Wysyłamy część zamienną po otrzymaniu produktu niefunkcjonalnego lub wadliwego, kwalifikującego się do obsługi gwarancyjnej.
 • Musisz zwrócić niefunkcjonalne lub wadliwe części w ciągu 30 dni od wniosku o zastąpienie lub unieważnia zamówienie zastępcze.
 • Maksymalna dopuszczalna liczba sztuk na potrzeby wymiany w danym czasie w ramach lin stalowych wynosi 20 dla członków program Intel® Technology Provider oraz pięć dla niebędących członkami.
Zaawansowana wymiana gwarancyjna (AWR)

AWR jest usługą gwarancyjną Premium dostępną dla uprawnionych program Intel® Technology Provider członków.

Warunki AWRów:

 • Musisz dokonać wymiany gwarancyjnej wymaganej w ciągu 30 dni od zakupu przez autoryzowanego dystrybutora firmy Intel. Jeśli Dystrybutor nie jest dostępny, skontaktuj się z firmą Intel bezpośrednio.
 • Program AWR jest dostępny 30 dni po zakupie.
 • Gwarancja ta jest dostępna tylko dla uprawnionych uczestników programu Channel, którzy kupują uprawniające produkty firmy Intel® sprzedawane poprzez® autoryzowanych dystrybutorów firmy Intel w ich regionie.
 • Wysyłamy produkty zastępcze lub części zamienne do uczestników programu Intel Gold lub do obsługi partnerów Platinum, nie czekając na zwrot wadliwych części. Partnerzy zarejestrowani nie są uprawnieni do AWR.
 • Aby przesłać prośbę o zastąpienie gwarancji, musisz zwrócić części niefunkcjonalne lub wadliwe do firmy Intel w ciągu 30 dni. Brak powrotu w tym czasie może spowodować zawieszenie AWR korzyści.
 • Maksymalne dopuszczalne jednostki do zastąpienia w danym czasie w ramach gwarancji AWR:
  • Partnerzy w programie Gold: kwalifikujący się do 6 sztuk w dowolnym czasie. Jednostka uznana za otwartą będzie obniżyć dostępne saldo. Po zwróceniu produktu wadliwego wiersz towaru jest zamykany, a saldo jest dostępne.
  • Partnerzy Platinum: uprawnieni do 10 sztuk w dowolnym czasie. Jednostka uznana za otwartą będzie obniżyć dostępne saldo. Po zwróceniu produktu wadliwego wiersz towaru jest zamykany, a saldo jest dostępne.
UwagaW każdej chwili możemy AWR i zmieniać warunki w dowolnym momencie. Dla każdego żądania, które nie spełnia wymagań AWR, możemy odmówić pomocy technicznej AWR. Możemy przerwać działanie programu AWR po powiadomieniu o AWR uczestników programu.
UwagaMożemy przetwarzać procesory Intel® Platform do współpracy i systemów obliczeniowych dużej skali o wysokiej wydajności dzięki obsłudze klienta firmy Intel. W przypadku usługi gwarancyjnej skontaktuj się z działem obsługi klienta. Upewnij się , że dostarczasz kod produktu systemowego do agenta pomocy technicznej.

Jak otrzymywać usługi gwarancyjne?

program Intel® Technology Provider członkowie

Jeśli jesteś członkiem Intel® Technology Provider :

program Intel® Technology Provider nienależące

Jeśli nie jesteś uczestnikiem programu Intel Technology Provider:

Jeśli chcesz, aby członek program Intel® Technology Provider, zapoznaj się z Intel® Technology Provider stroną.

Jakie informacje muszę dostarczyć?

Do przetwarzania wniosków o gwarancję wymagane są następujące informacje:

Temat pokrewny
Materiały wideo objaśniające gwarancję obsługi klienta firmy Intel