Jak skonfigurować zdalne zarządzanie za pomocą Karta Intel® Remote Management Module

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006174

23-09-2020

Co to jest Karta Intel® Remote Management Module (Intel® RMM)?

Karta Intel® Remote Management Module (Intel® RMM) to niewielka karta typu mezzanine. Ta karta umożliwia zdalne KVM (klawiatura, film i mysz) oraz przekierowywanie multimediów w systemie serwerowym z wbudowanej konsoli sieci Web. Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4) można skonfigurować za pomocą dowolnej z poniższych metod:

Jakiej metody konfiguracji należy użyć?

Najbardziej powszechną metodą jest skonfigurowanie jednego kanału LAN jako adresu statycznego i umożliwienie jednemu użytkownikowi w konfiguracji systemu BIOS.

  1. Podczas księgowania naciśnij F2 , aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do karty Zarządzanie serwerem i przewiń w dół, aby skonfigurować stronę BMC LAN.
  3. Przewiń w dół, Intel® RMM4 konfiguracja sieci LAN > Źródło IP   i kliknij opcję statyczny.
  4. Skonfiguruj adres IP, maskę podsiecii adres IP bramy.
  5. Przewiń w dół do identyfikatora użytkownika. Wybierz użytkownika, który chcesz skonfigurować: User3, User4 lub User5. Nie używaj Użytkownik1 (Anonymous) ani "No" (root).
  6. Przewiń w dół, aby przejść do stanu użytkownika. Wybierz opcję włączone.
  7. Przewiń w dół do nazwy użytkownika. Zmień nazwę, jeśli jest preferowana.
  8. Przewiń w dół, aby uzyskać hasło użytkownika. Zmień hasło. Musisz podać dwa razy hasło.
  9. Naciśnij przycisk F10 i kliknij polecenie Zapisz i wyjdź. Twój serwer uruchomi się ponownie, podając nowe ustawienia sieci LAN.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje?

Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania z technologii Intel RMM4 lub specyfikacji technicznych, zobacz:
Intel® Remote Management Module 4 (Intel® RMM4) i zintegrowany Przewodnik po użytkownikach składnika BMC
Intel® Remote Management Module 4 technicznej specyfikacji produktów

Jeśli masz system starszy lub wycofany z użytkowania, zapoznaj się z instrukcją obsługi i matrycą zgodności:
Karta Intel® Remote Management Module matrycy zgodności
Podręcznik użytkownika Intel® Remote Management Module 3 (Intel® RMM3)

Uwaga

Do zintegrowanego kontrolera zarządzania płytą główną Intel® Server (BMC) można uzyskać dostęp za pomocą standardowych, nieopartych na półkach terminali, Open-Sourced lub emulatorów terminalowych. Przykładem może być IPMIUtility, który umożliwia dostęp do informacji o stanie czujnika i sterowania energią. Klienci mogą korzystać z narzędzi open source. Intel nie ma kontroli nad tymi narzędziami i nie gwarantuje żadnej poprawki za pomocą tych narzędzi.

 

Tematy pokrewne
Serwerowe płyty główne Intel® i platformy serwerowe Intel®: Przewodnik zarządzania serwerem
Wspólna wiadomość od stymulatorów firmy Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
Zasoby techniczne IPMI
Jak skonfigurować kontroler zarządzania płytą główną (BMC) do zdalnego monitorowania i kontroli na potrzeby serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel®
Jak skonfigurować zdalne zarządzanie na serwerach firmy Intel?
Na potrzeby aktualizacji oprogramowania sprzętowego i porad dotyczących rozwiązywania problemów