Intel® Wireless Docking Przewodnik rozwiązywania problemów

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006176

16-06-2020

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Intel® Wireless Dock Manager

Aktualizacje oprogramowania

Użytkownicy powinni skontaktować się z producentem dokowania bezprzewodowej , aby uzyskać Intel® Wireless Dock Manager oprogramowanie.

Jak fabrycznie zresetować Intel® Wireless Dock Manager (zapomniane hasło)

Fabryczne Resetowanie spowoduje zresetowanie stacji dokującej do ustawień fabrycznych. Wszystkie poprzednie połączenia zostaną zapomniane. Zalecane jest skontaktowanie się z producentem komputera w celu uzyskania pomocy w tej procedurze.

Znajdź numer PIN na Twojej stacji. Może znajdować się z tyłu lub z boku w zależności od producenta komputera.

 1. Wyłącz stację dokującą.
 2. Naciśnij numer PIN i Włącz stację dokującą.
 3. Podczas ponownego uruchamiania trzymaj numer PIN o 5 sekund.
 4. Stacja dokująca zostanie zresetowana. Zajmie to około 30 sekund.
UwagaPo wyzerowaniu fabryki musisz ponownie połączyć się z dyskiem Dock, tak jakby był on po raz pierwszy nawiązać połączenie.
Dlaczego moja stacja dokująca nie jest wyświetlana w Intel® Wireless Dock Manager?

Wykonaj następujące czynności kontrolne, aby rozwiązać problem:

 • Upewnij się, że Intel® Wireless Docking jest zasilany.
 • Przesuń laptop bliżej stacji dokującej, dzięki czemu nie ma w linii i nie więcej niż 4 metry (1,5 metrów) z laptopa.
 • Jeśli wybrano opcję połączenie Ręczne , Otwórz Intel® Wireless Dock Manager i postępuj zgodnie z monitami, aby podłączyć się do stacji dokującej.
 • Włącz Intel® WiGig Radio z poziomu zasobnika zadań.

Stacja dokująca

Problemy z połączeniem z stacją dokującą
 • Przejrzyj Intel® Wireless Docking informacje o rozwiązywaniu problemów z łącznością
 • Upewnij się, że komputer pracuje w linii dokującej, 4 metry (1,5 metrów) i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
 • Sprawdź, czy urządzenie radiowe Intel® WiGig jest włączone.
 • Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję Intel® Wireless Dock Manager.
 • Jeśli nadal występują problemy z łącznością z Twoim dyskiem bezprzewodowym Intel, skontaktuj się z producentem urządzeń dokujących .
Urządzenie USB jest bardzo wolne w przypadku podłączenia do stacji Intel® Wireless Docking
 • Urządzenie bezprzewodowe USB może zmniejszyć przepustowość w porównaniu z bezpośrednim połączeniem.
 • Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję Intel® Wireless Dock Manager.
 • Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z producentem stacji dokującej lub z obsługą klienta firmy Intel .
Zainstaluj starszą wersję oprogramowania sprzętowego w stacji dokującej
 • Użyj procesu resetowania fabrycznego opisanego w sekcji previus, aby zresetować wersję oprogramowania sprzętowego stacji dokującej.

Intel® WiGig

Intel® WiGig nie odpowiada
Intel® WiGig jest wyłączona

Innych

Zwiększ rozdzielczość obrazu
 • Aby dowiedzieć się, jak zmienić konfigurację wideo, skontaktuj się z producentem komputera . Opcje mogą się różnić w zależności od karty graficznej i systemu operacyjnego.
Lista kontrolna kontaktu z działem obsługi klienta firmy Intel

Obsługa klienta Intel

Tematy pokrewne
Administracja IT Bluetooth
Łącza administratora IT dla Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless
Korzystanie z Intel® Wireless Dockinggo oprogramowania — zarządzanie dokowaniem
Intel® Wireless Dock Manager pobierania oprogramowania