Oprogramowanie VMware * ESXi przestaje inicjować inicjowanie interfejsu ACPI w trakcie instalacji

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006185

24-02-2017

Jeśli instalacja VMware ESXi 5, 0, 5,5 lub 5.5.2 zawiesza się lub zatrzymuje w trakcie instalacji, wykonaj następujące kroki:

  1. Naciśnij F2 , aby wejść na konfigurację systemu BIOS.

  2. Przejdź do konfiguracji PCI ≫ zaawansowane > i ustaw pamięć zmapowaną we/wy o 4 GB na wyłączona.