Usuń kopię lustrzaną RAID 1 bez utraty danych

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006188

06-09-2022

Woluminy RAID 1 (mirror) można usunąć bez utraty danych, jeśli wolumin RAID 1 to:

 • Jedyny wolumin na dyskach
Lub
 • Pierwszy wolumin w konfiguracji macierzy RAID

 

Uwaga
 • Wolumin MACIErzy RAID polega na połączeniu wielu dysków, które wyglądają jak 1 dysk do systemu operacyjnego.  RAID 1 oznacza, że zawartość jednego dysku jest kopiowana do innego dysku, więc dyski są wzajemnie powielane.
 • Na przykład na dwóch dyskach można utworzyć więcej jednego woluminu RAID, ale tylko część pojemności każdego dysku jest wymagana do zbudowania woluminu.  Jest to konfiguracja macierzy RAID. Dowiedz się więcej w sekcji 4.10.2
 • Może nastąpić utrata danych, jeśli wolumin RAID 1 to drugi wolumin w konfiguracji macierzy RAID.

 

Jak usunąć wolumin RAID 1?

Usunięcie w tym przypadku oznacza oddzielenie dysków, aby system operacyjny mógł je wykryć jako poszczególne dyski.

 1. W systemie operacyjnym
  1. Otwórz aplikację zarządzania pamięcią Intel Optane i pamięcią masową .
  2. W sekcji Zarządzaj kliknij wolumin, który musi zostać usunięty.
  3. Kliknij Usuń.
  4. Przejrzyj komunikat ostrzegawczy i kliknij Tak, aby usunąć wolumin.
 2. W BIOS-ie
  1. Wprowadź system BIOS (zazwyczaj wykonywane jest naciśnięcie klawisza F2 lub Usuń).
  2. Zlokalizuj menu Technologia pamięci Intel Rapid
  3. Kliknij woluminy RAID.
  4. Zaznacz wolumin, który ma zostać usunięty.
  5. Naciśnij klawisz Enter.
  6. Wybierz Usuń i naciśnij klawisz Enter.

 

Jak mogę uzyskać dostęp do danych po usunięciu woluminu RAID 1?

Po usunięciu woluminu RAID 1 lub zresetowaniu napędu z woluminu RAID 1 do stanu non-RAID, możesz uzyskać dostęp do swoich danych za pomocą jednej z następujących opcji:

 • Jeśli wolumin RAID 1 ma system operacyjny, uruchom go na jeden z dysków.
 • Jeśli wolumin RAID 1 nie ma systemu operacyjnego, uzyskaj dostęp do plików na jednym z dysków z systemu Windows*.
Powiązany temat
Instrukcja obsługi Technologia pamięci Intel® Rapid z pamięcią Intel® Optane™