Narzędzie do konfigurowania infrastruktury interfejsu HID dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006189

31-01-2020

Jednolity rozszerzalny interfejs oprogramowania sprzętowego (UEFI) to znany system operacyjny, który umożliwia uzyskanie dostępu do sprzętu na komputerze. Sprzęt zainstalowany na komputerze zawiera opcje ROM (lub OpROMs) obsługujące interfejs UEFI. Pamięć ROM opcji RAID oznacza, że ma miejsce konfiguracja RAID BIOS.

Narzędzie konfiguracji MegaRAID Personal Interface Infrastructure (HII) to narzędzie do konfigurowania kontrolerów, dysków fizycznych i dysków wirtualnych oraz do wykonywania innych zadań konfiguracyjnych w środowisku Pre-boot, UEFI.

Narzędzie konfiguracji HII jest częścią narzędzia instalacyjnego systemu BIOS serwera. Aby korzystać z narzędzia konfiguracji HII, system musi być w trybie rozruchu w interfejsie UEFI.

Jak włączyć tryb uruchamiania w interfejsie UEFI?

Wykonaj następujące kroki, aby włączyć tryb rozruchu z interfejsem UEFI:

 1. Uruchom komputer, a następnie naciśnij przycisk F2 , aby uruchomić narzędzie konfiguracyjne systemu BIOS w trakcie uruchamiania.
 2. Kiedy pojawi się okno początkowe, wybierz menu Ustawienia , a następnie naciśnij Enter.
 3. W menu Ustawieniawybierz polecenie Menedżer konserwacji rozruchu i naciśnij Enter.
 4. W Menedżerze konserwacji rozruchuwybierz Zaawansowane opcje rozruchu i naciśnij Enter.
 5. W menu Zaawansowane opcje rozruchu Zmień tryb rozruchu na UEFI.
 6. Zapisz zmiany i uruchom komputer, naciskając dowolny z nich .

Advanced boot options

Jak uruchomić narzędzie konfiguracji HII?
Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić narzędzie konfiguracji HII oraz uzyskać dostęp do menu główne konfiguracja:

 1. Uruchom komputer, a następnie naciśnij przycisk F2 , aby uruchomić narzędzie konfiguracyjne systemu BIOS w trakcie uruchamiania.
 2. Kiedy pojawi się okno początkowe, wybierz menu Ustawienia , a następnie naciśnij Enter.
 3. Pojawi się menu Setup .
 4. Zaznacz opcję Zaawansowane i naciśnij Enter.
 5. Wyróżnij konfigurację magistrali PCI i naciśnij Enter.
 6. Wyróżnij regulator pamięci ROM dla opcji UEFI i naciśnij Enter.
 7. Użyj przycisków strzałek, aby podświetlić kontroler w obszarze wyboru kontrolera magazynu , który chcesz skonfigurować, i naciśnij Enter.

UEFI option ROM control

 

UwagaJeśli zainstalowano więcej niż jeden kontroler MegaRAID, okno dialogowe wyboru kontrolera magazynu zawiera listę kontrolerów MegaRAID zainstalowanych w systemie komputerowym. Użyj numeru gniazda PCI, aby rozróżnić kontrolery tego samego typu.

Pojawi się menu główne .

Configuration managment

Wybierz jedną z następujących opcji menu:

 • Zarządzanie konfiguracją w celu wykonania takich zadań, jak tworzenie dysków wirtualnych, wyświetlanie właściwości grup dysków, wyświetlanie informacji o zapasach Hot i czyszczenie konfiguracji
 • Zarządzanie kontrolerami w celu wyświetlania i zarządzania właściwościami kontrolera oraz do wykonywania takich zadań, jak czyszczenie konfiguracji, planowanie i uruchamianie zdarzeń kontrolera oraz uruchamianie odczytu patrolowego
 • Zarządzanie dyskami wirtualnymi do wykonywania zadań, takich jak przeglądanie właściwości dysków wirtualnych, lokalizowanie dysków wirtualnych i uruchamianie sprawdzania spójności
 • Zarządzanie dyskami w celu wyświetlania właściwości dysku fizycznego i wykonywania takich zadań, jak lokalizowanie dysków, inicjowanie dysków i odbudowanie dysku po awarii dysku
 • Składniki sprzętowe do wyświetlania właściwości baterii, zarządzania bateriami i zarządzania załącznikami

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych opcji menu można znaleźć w podręczniku oprogramowanie kontrolera Intel® RAID użytkownika.