Często zadawane pytania dla administratorów przedsiębiorstw i IT

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006222

21-01-2022

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Czy firma Intel obsługuje CCXv5?Nie, obsługujemy CCXv4, ale nie planujemy obsługi CCXv5.
UwagaFirma Intel planuje usunąć oprogramowanie Cisco Compatible Extensions (CCX) z oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi jeszcze w tym roku (2018).
Jak włączyć funkcjonalność Cisco CCX dla Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless 19.x?

Od Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless w wersji 19.0 i nowszych funkcjonalność Cisco CCX nie jest domyślnie zainstalowana.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności, włącz ją za pomocą następujących czynności:

 1. Pobierz pożądany pakiet Oprogramowanie Intel PROSet/Wireless dla administratorów IT.
 2. Rozpakaj pakiet i otwórz Setup.xml w katalogu głównym.
 3. Poszukaj właściwości zwanej CCX_SUPPORT. Ustaw tę właściwość na TRUE, by zainstalować funkcjonalność Cisco CCX (domyślnie jest FALSE):


  CCX_SUPPORT=FALSE

 4. Zapisz zmiany na Setup.xml.
 5. Uruchom Setup.exe.

W scenariuszu aktualizacji to ustawienie właściwości jest nieuwzdniane. Funkcjonalność CCX jest konserwowana podczas aktualizacji starszej wersji Oprogramowanie Intel PROSet/Wireless do wersji Oprogramowanie Intel PROSet/Wireless 19.x.

UwagaFirma Intel planuje usunąć oprogramowanie Cisco Compatible Extensions (CCX) z oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi jeszcze w tym roku (2018).
Czy karty sieci bezprzewodowej Intel® obsługują Federalny Standard Przetwarzania Informacji (FIPS)?Tak. Karty sieci bezprzewodowej Intel® są FIPS-zgodny z przepisami.
Jak mogę wykorzystać Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless do tworzenia profili dla moich użytkowników końcowych?Zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless dla przedsiębiorstw. Za pomocą Narzędzia administratora możesz tworzyć pakiety o zdefiniowanych ustawieniach dla twoich użytkowników.
Jak mogę wdrożyć dyskretną instalację sterowników i oprogramowania intel® bezprzewodowych?W przypadku sterowników i oprogramowania Wi-Fi firmy Intel zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi używania XML lub MSI, aby zaimplementuj cichą instalacj.

W przypadku sterowników i oprogramowania Intel® Bluetooth możesz przeprowadzić cichą instalację za pomocą następujących opcji poleceń:

/qn wskazuje na cichą instalację – bez wyskakujących okienek

– msiexec /i "Intel Bluetooth.msi" /qn
– konfiguracja /qn (Uwaga: /i nie dotyczy setup.exe lub autorun)
– autorun /qn

 
Jak mogę uzyskać dostęp do narzędzia Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Administrator Tool?

Użyj narzędzia administratora do konfiguracji profili połączeń wstępnych/połączeń powszechnych i trwałych. Działy technologii informatycznych mogą korzystać z narzędzia do konfiguracji ustawień użytkownika i tworzenia niestandardowych pakietów instalacji w celu eksportowania do innych systemów.

Znajdź narzędzie administratora w menu Narzędzia. Narzędzie administratora należy wybrać podczas niestandardowej instalacji narzędzia do połączeń Intel® PROSet/wireless Wi-Fi lub funkcja nie jest wyświetlana.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia Administrator:

Windows® 10/8.1*/7*
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci po prawej stronie paska zadań i wybierz Otwórz Centrum sieci i udostępniania.
 2. Wybierz Intel® PROSet/narzędzia bezprzewodowe po lewej stronie centrum sieci i udostępniania i wybierz Administruj.
 3. Monit o hasło wyświetlany jest po raz pierwszy w uruchomieniu tego narzędzia.
  Wprowadź wybrane hasło. Wprowadź ponownie hasło, aby je potwierdzić.
 4. Wybierz jedną z następujących czynności:
  • Utwórz nowy pakiet
  • Otwórz istniejący pakiet
 5. Skonfiguruj pakiet.
 
Windows XP*
 1. Kliknij Start > Wszystkie programy > Intel® PROSet narzędzia do połączeń bezprzewodowych > Wi-Fi.
 2. Kliknij Narzędzia > Administrator Tool z głównego okna.
  Monit o hasło wyświetlany jest po raz pierwszy w uruchomieniu tego narzędzia.
 3. Wprowadź wybrane hasło. Wprowadź ponownie hasło, aby je potwierdzić.
 4. Wybierz jedną z następujących czynności:
  • Utwórz pakiet dla systemu Windows XP*
  • Otwórz istniejący pakiet
 5. Skonfiguruj pakiet.

  Administrator Tool

 
 
Dlaczego nie mogę zobaczyć nowszego profilu administratora Intel® PROSet w starszym narzędziu administratora Intel® PROSet?

Intel® PROSet Administrator Tool może edytować tylko Profile administratora, które zostały utworzone w tej samej lub starszej wersji.

Na przykład możesz użyć narzędzia Intel® PROSet Administrator Tool w wersji 13.1, aby otworzyć i edytować profile utworzone w wersjach 12.x, 13.0 lub 13.1. Nie możesz go jednak wykorzystać w profilach utworzonych za pomocą narzędzia administratora Intel® PROSet wersji 13.2 lub wyższej. Starsze wersje nie uwzględniają zmian zaimplementowanych w nowszych wersjach.

Aby sprawdzić używaną wersję Intel® PROSet, skorzystaj z > Pomocy dotyczącej... z menu narzędzia Intel® PROSet:

Admin Profile Example 1

Admin Profile Example 2

Aby sprawdzić wersję swojego profilu administratora, zapoznaj się z informacjami o wersji pliku .exe.

Admin Profile Example 3

Admin Profile Example 4

 
Jak włączyć uwierzytelnianie EAP-FAST w systemie Windows 7*?

W przypadku systemu Windows 7* natywne narzędzie do zarządzania połączeniem Wi-Fi jest określane jako WLAN AutoConfig.

EAP-FAST to zastrzeżona metoda uwierzytelniania 802.11X firmy Cisco Corporation. Aby korzystać z niego w systemie Windows 7 i zachować interfejs użytkownika WLAN AutoConfig, potrzebujesz modułu Cisco lub wtyczki. Moduł ten jest częścią oprogramowania Intel® PROSet/Wireless WiFi.

Aby włączyć EAP-FAST:

 1. Przejdź do Centrum pobierania firmy Intel.

 2. Wybierz pakiet pobierania dla sieci bezprzewodowych, który najlepiej odpowiada Twoim produktom Intel® Wi-Fi, pożądanej wersji oraz systemowi operacyjnemu Microsoft Windows*.

 3. Wybierz plik do pobrania zawierający sterownik urządzenia oraz oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiFi.
  UwagaZapoznaj się ze szczegółową sekcją opisu w sekcji dostępne pliki do pobrania. Wybierz plik zawierający sterowniki i niezbędne oprogramowanie.
    EAP-FAST
   
 4. Po zainstalowaniu oprogramowania Intel PROSet/bezprzewodowej sieci Wi-Fi, wybierz EAP-FAST z listy wyświetlanych metod uwierzytelniania sieciowego i kliknij OK.
  Enable EAP-FAST

 

Powiązane tematy
Certyfikat FIPS 140-2 — pytania i odpowiedzi
Przegląd wersji 802.1x i typy EAP
Linki dla administratorów IT do Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless sieci Wi-Fi
Linki dla administratorów IT do Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless do Bluetooth®