Rozwiązywanie problemów z migracją RAID

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006234

13-09-2017

Informacje ogólne

Rozwiązywanie problemów

Informacje ogólne

Omówienie migracji RAID

Migracja RAID umożliwia konwertowanie systemu gotowego RAID na konfigurację RAID 0, 1, 5 lub 10, lub z woluminu RAID 0, 1 lub 10 na wolumin RAID 5.

Jeśli korzystasz z konfiguracji RAID, możesz dodać wszystkie niezbędne dyski twarde SATA i uruchomić migrację za pomocą Technologia pamięci Intel® Rapid interfejsu użytkownika. Migracja nie wymaga ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Czas potrzebny na zakończenie migracji zależy od rozmiaru dysków twardych. W trakcie migracji system działa, a wszystkie aplikacje i dane pozostają nienaruszone. W trakcie migracji RAID niektóre zadania wymagające dużej ilości miejsca mogą działać wolniej.

Pojemność dysku po migracji RAID do RAID 5

Ilość dostępnego miejsca w tablicy lub pojemność może się zwiększyć po migracji z RAID 0, RAID 1 lub RAID 10 do RAID 5, w zależności od przeprowadzonej migracji.

Użyj poniższej tabeli, aby określić, czy będzie dostępna pojemność po migracji. Każda dostępna pojemność może być wykorzystana poprzez utworzenie drugiej objętości w macierzy.

 
MigracjiZapewnia dodatkową pojemność tablicy
2 dyski RAID o mocy 0-3-dyskowej RAID 5Nr 1
2-dyskowy RAID z 0-4-dyskowy RAID 5Tak
3-dyskowy RAID z 0-4-dyskowy RAID 5Nr 1
2-dyskowy RAID 1-3-dyskowy RAID 5Tak
2-dyskowy RAID 1-4-dyskowy RAID 5Tak
4 dyski RAID o mocy 10 do 4 dysków RAID 5Tak
 

1 zakłada, że wolumin RAID 0 wykorzystał 100 procent oryginalnej pojemności. Jeśli objętość woluminu RAID 0 wykorzystana w mniejszym stopniu niż 100% oryginalnej pojemności tablicy, może być dostępne miejsce w tablicy po ukończeniu migracji.

Inne wpływy na tablicę obejmują następujące elementy:

 • Rozmiar tablicy zostanie zwiększony po migracji, z wyjątkiem przemigrowania z 4 dysków RAID 10 do 4 dysków RAID 5; w takim przypadku rozmiar tablicy pozostanie bez zmian.
 • Rozmiar tablicy i dostępna pojemność tablicowa (wolne miejsce) można zobaczyć za pomocą interfejsu użytkownika technologii Intel Rapid Storage Technology.
 • Rozmiar woluminu nie ulegnie zmianie podczas migracji z RAID 0, RAID 1 lub RAID 10 do rozmiaru RAID 5.
 • Możesz użyć dostępnego miejsca w macierzy, tworząc drugi wolumin.

Rozwiązywanie problemów

Dodatkowe miejsce na dysku nie jest dostępne po migracji RAID

Aby zapewnić, że partycje inne niż Windows * są zachowywane w stanie nienaruszonym, migracja do RAID nie wykorzystuje dodatkowego miejsca dostępnego przez dodanie drugiego dysku twardego. Użyj jednej z następujących opcji, aby wykorzystać dodatkową ilość miejsca na dysku twardym.

 • Tworzenie nowej partycji za pomocą Menedżera dysków systemu Windows
 • Rozszerzanie partycji za pomocą oprogramowania innego producenta, np. programu Partition Magic * lub Dowódcaa partycji *
 • Rozszerz wolumin przy użyciu Menedżera dysków z systemem Windows Vista *

Tworzenie nowej partycji za pomocą Menedżera dysków systemu Windows

Aby utworzyć nową partycję, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia administracyjne.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem.
 5. Kliknij opcję Zarządzanie dyskami w drzewie programu z lewej strony (znajdującym się w podsekcji Storage). Możesz zmaksymalizować okno.
 6. Na tym etapie wolumin RAID powinien być reprezentowany jako dysk fizyczny, który zawiera wszystkie partycje z dysku oryginalnego. Po dowolnych partycjach może się pojawić obszar szarości z etykietą ilość wolnego miejsca. Podziel je na partycje i sformatuj, aby móc z nich korzystać.

Rozszerz wolumin przy użyciu Menedżera dysków w systemie Windows Vista *

Aby rozszerzyć ten wolumin, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij ikonę startu .
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij pozycję system i konserwacja.
 4. Kliknij przycisk Narzędzia administracyjne.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Kliknij opcję Zarządzanie dyskami w drzewie programu z lewej strony (znajdującym się w podsekcji – pamięć podrzędna). Możesz zmaksymalizować okno.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin (reprezentowany jako dysk fizyczny), a następnie kliknij polecenie Rozszerz wolumin.

Awaria występuje w połowie migracji

Funkcja migracji RAID zawiera zaawansowane algorytmy zabezpieczeń, które gwarantują, że przerwana migracja nie powoduje utraty lub uszkodzenia danych.

Jeśli proces migracji zostanie przerwany przy wykorzystaniu utraty zasilania lub zresetowania systemu, migracja zostanie wznowiona z punktu ostatniego postępu po następnym uruchomieniu systemu.