Wskaźnik informacji dotyczących regulacji dla rozwiązań Intel® Compute Stick

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006241

14-11-2019

Informacje o zaświadczeniach, deklaracjach i informacjach o bezpieczeństwie można znaleźć poniżej w sekcji Intel® Compute Stick.

Aby uzyskać więcej informacji na temat następujących informacji o zgodności handlowej, Znajdź urządzenie Intel Compute Stick w witrynie Intel – Specyfikacja produktu , a następnie wybierz kolejność i zgodność:

  • ECCN – eksportuje kody klasyfikacji kontroli
  • CCATS – system automatycznej rejestracji klasyfikacji towarów
  • HTS – ujednolicony harmonogram taryfowy