Poradnik dotyczący produktów Intel® Active Management Technology

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006278

07-03-2019

Jeśli korzystasz z produktów zarządzających konfiguracją IT, które obsługują Intel® AMT, może to wpłynąć na zmianę wersji 9,0. czwarta generacja Intel® Core™ vPro™ procesora statku z Intel® AMT wersja 9,0 w 2013.
 

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

 
Co więcej, co się różni w przypadku platform procesorów Intel Intel® Core™ czwartej generacji i Intel® AMT? Intel® Core™ platformy procesorów sprzed czwartej generacji z Intel® AMT obsługiwanym protokołem komunikacyjnym Simple Object Access Protocol (SOAP) EOI. Począwszy od Intel® AMT 3,2, przyjęto standardowy protokół zarządzania pozapasmowego. Ten protokół jest w protokole WS-Management (WS-MAN). Obydwa protokoły są obsługiwane przez firmę Intel® AMT 3,2, aż 8. x. Plany usunięcia starszego protokołu EOI zostały podane w 2009 z Intel® AMT 9. x jako pierwsza generacja, która obsługuje tylko protokół WS-MAN.
Jak sprawdzić, czy problem występuje? Niektóre produkty do zarządzania konfiguracją IT nie dokonały przejścia do usługi WS-MAN dla Intel® AMT. Produkty te mogą wymagać, aby klient przeprowadził uaktualnienie do swojego produktu zarządzania konfiguracją. Uaktualnienie to przeprowadzono, aby zachować kompatybilność z nowymi platformami, rozpoczynając od czwartej generacji Intel® Core™ procesorów vPro™. Skontaktuj się z dostawcą ISV, aby dowiedzieć się, czy jest wymagane uaktualnienie, aby zachować zgodność.
Jak ta zmiana wpłynie na moje wrażenia? Jeśli korzystasz z produktów do zarządzania konfiguracją IT, których nie dotyczy, nie ma żadnych zmian w Twoich wrażeniach. Jeśli korzystasz z produktu do zarządzania konfiguracją IT, który wymaga uaktualnienia, zmiany zachodzą na procesy biznesowe.
W międzyczasie – jakie są skutki dla mnie? Istniejące platformy Intel® vPro™ z Intel® AMT, które już zostały zainicjowane, będą nadal zarządzane za pomocą produktów zarządzających konfiguracją IT. Jeśli masz platformę Intel® vPro™, która nie została zainicjowana Intel® AMT, skontaktuj się z dostawcą ISV, aby uzyskać określoną listę obsługiwanych Intel® AMTch funkcji i poprzednich wersji.
Jak będzie obsługiwana? Zaleca się kontaktowanie się z dostawcą ISV bezpośrednio w celu uzyskania pomocy technicznej.
Gdzie można się z pytaniami lub aby uzyskać więcej informacji?