Przebłyskanie płyty głównej Intel® Edison poprzez Linux * (Wi-Fi)

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006285

04-12-2017

Wymaganie wstępne: Pomyślnie przeprowadziłeś Przewodnik po uruchomieniu.

Aby rozpocząć, wykonaj określone kroki dla systemu Linux *.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Krok 1-podłączenie płyty głównej Intel® Edison.

Podłącz dwa kable USB do płyty Arduino *, a drugie – do komputera. Upewnij się, że przełącznik Micro między portami USB płyty Arduino jest włączony do portów mikroUSB.
Intel® Edison board

 
Krok 2 — Sprawdź, czy jest Najnowsza wersja.
 1. Otwórz nowe okno terminalu.

 2. Jeśli nie masz zainstalowanego "ekranu", zainstaluj go teraz, otwierając nowe okno terminalu i wpisując sudo apt-get Screen i naciskając Enter. Być może będzie trzeba wprowadzić hasło.
  Installing screen

 3. Aby podłączyć się do płyty głównej Intel Edison, wpisz sudo Screen/dev/ttyUSB0 115200 i naciśnij Enter.
  Connecting to the Edison board

 4. Zobaczysz pusty ekran, dwukrotnie naciśnij Enter .
  edison login

 5. Jeśli została już skonfigurowana płyta główna Intel Edison, może pojawić się monit o podanie hasła. Wpisz odpowiednie poświadczenia i naciśnij Enter.

 6. Wpisz configure_edison--Version i naciśnij Enter , aby zobaczyć, która wersja jest uruchomiona.

 7. Wpisz configure_edison--Najnowsza-Version i naciśnij Enter , aby zobaczyć najnowszą wersję dostępną w trybie online.
   latest version available online

Krok 3 – Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję.
 1. Jeśli Najnowsza wersja ma wyższy numer w porównaniu z Twoją wersją, Uaktualnij ją do najnowszego obrazu.

 2. Aby uaktualnić ten obraz, wpisz configure_edison--upgrade i naciśnij Enter. Płyta Intel Edison musi być podłączona do sieci Wi-Fi. Ostrzeżenie: Ten krok pozwala wymazać wszystkie dane z Edison, w tym ustawienia konfiguracji.
  upgrade the image

Najnowsze pliki do pobrania dla pakietu obrazów. Po zakończeniu procedury Intel® Edison ponownie uruchamia się i przechodzi przez procedurę migającą.

latest image package downloading

Pozwól na uruchomienie, dopóki nie zobaczysz następującego ekranu.

installation complete

Ponieważ obraz został właśnie przebłysku na płycie Intel Edison, wszystkie wcześniejsze ustawienia konfiguracji (nazwa, hasło, sieci Wi-Fi) muszą być ponownie skonfigurowane.

Tematy pokrewne
Windows*
Mac*