Nie można uruchomić bezpiecznego wymazywania Intel® SSD Toolbox na dysku SSD SATA

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006312

10-02-2020

UwagaTe informacje dotyczą tylko systemów Windows 7 * i dysków SSD z interfejsem SATA Connector. Systemy operacyjne Windows 8 */8.1 * i Windows® 10 zapewniają bezpieczne wymazywanie funkcji za pośrednictwem przybornika Intel® w przypadku dysków SATA podłączonych do dysku SSD.

W przewodniku dla Intel® SSD Toolbox użytkownika posłużą do tego po podłączeniu dysku SSD Data Cable i kliknięciu przycisku Odśwież. Bezpieczne wymazywanie może zostać rozpoczęte.

Jeśli system BIOS jest ustawiony na AHCI, może wystąpić następujący błąd: zabezpieczenia w standardzie ATA są włączone. Nie można uruchomić zabezpieczonego wymazywania, dopóki zabezpieczenia nie zostaną wyłączone.

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Upewnij się, że zainstalowano Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST).
  2. W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz "Services. msc", a następnie kliknij Enter.
  3. Zmień ustawienia Technologia pamięci Intel® Rapid z automatycznego (opóźnienie) na Automatyczne.
  4. Uruchom ponownie system.
  5. Uruchom bezpieczne wymazywanie z przybornika Intel SSD. Częstotliwość odświeżania powinna być szybsza w przypadku podłączenia dysku SSD.