Rozwiązywanie problemów z kartą SD

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006316

04-10-2017

Jeśli masz problemy z kartą SD, sprawdź następujące możliwości:
 1. Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe zostało uaktualnione na płycie Intel® Galileo.
  1. W systemie Arduino * IDE przejdź na stronę ≫ aktualizację oprogramowania układowego.
  2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Jego zakończenie zajmuje kilka minut.
 2. Upewnij się, że karta SD jest sformatowana jako FAT lub FAT32. Korzystać z Program formatujący SD do formatowania karty SD.
  1. Otwórz Menedżera plików w Eksploratorze Windows *.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę SD.
  3. Kliknij przycisk Właściwości. Wierszem systemu plików powinien być system FAT lub FAT32.
 3. Upewnij się, że rozpakowane pliki z obrazu systemu Linux * znajdują się we właściwym miejscu. Na najwyższym poziomie karty SD powinny być to następujące pliki:
  1. rozruch (katalog)
  2. Core-Image-Minimal-initramfs-Clanton. cpio. gz
  3. obraz-Full-clanton. ext3
  4. bzImage
 4. Podczas rozruchu pojawi się menu GRUB. Upewnij się, że domyślny wybór karty SD nie jest uruchamiany z indeksu SPI.
  1. Opcja uruchamiania z karty SD powinna zawierać frazę: kernel-MassStorage, a nie kernel-WWH.
  2. Plik grub. conf można edytować, aby poprawić ustawienia domyślne.
   1. Na karcie SD: e:/boot/grub/grub. conf
   2. Otwórz za pomocą edytora tekstów. Zmień domyślny numer lub Usuń inne opcje niż karta SD.
 5. Sprawdź, czy uruchomiono kartę SD. Sprawdź, czy karta SD znajduje się w strukturze plików. Powinna być wyświetlana jako /Media/mmcblk0p1/lub podobna.