Samouczek dotyczący środowiska IDE Arduino *

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006321

17-09-2020

Wymagany sprzęt:

  • Płyta Intel® Galileo
  • Zasilacz (włączony w pudełku)
  • Kabel USB (typ B)
  • Zainstalowana i skonfigurowana Arduino * Software v 1.5.3

Przykładowy szkic

Podczas tworzenia pliku w oprogramowaniu Arduino * otwierany jest szkic z podstawowym układem programu Arduino. Oto interfejs użytkownika:

BareMinimum User Interface

W kierunku od lewej do prawej ikony w górnej części interfejsu użytkownika Arduino reprezentują następujące elementy:
Checkmark icon Zweryfikuj kompilację kodu. Użyj, aby sprawdzić, czy kod nie wystąpił z błędami przed przesłaniem szkicu.
upload icon Prześlij szkic.
New editor window icon Nowe okno nowego edytora otworzy nowe okno edycji kodu zamiast bieżącego.
Open Icon Otwiera plik.
Save icon Zapisuje szkic.
Serial monitor icon Monitor szeregowy otwiera monitor serial, przydatny do debugowania
Down Arrow Strzałka w dół udostępnia opcje, takie jak Dodawanie szkicu do bieżącego projektu. Jest on otwierany jako nowa karta w bieżącym edytorze kodu, który jest przydatny do organizowania kodu w pliki logiczne.

Numer w lewej dolnej części interfejsu użytkownika Arduino wskazuje numer wiersza, gdzie znajduje się kursor.

UwagaObraz reprezentuje Arduino Program Interface, BareMinimum Titled i znajduje się w plikach > > 0,1 – podstawy. Zapoznaj się z innymi przykładami i eksperymentem.

 

Komentarze

Dwa ukośniki do przodu (między {i}) reprezentują początek komentarza w wbudowanym kodzie. Podczas przekazywania kodu do płyty kompilator ignoruje ten tekst po dwóch ukośnikach. Wbudowany komentarz do kodu umożliwia wystawienie notatek dla siebie i osobom odwiedzającym Twój kod. Komentarze do wielu wierszy można również napisać, uruchamiając swój komentarz za pomocą znaku/* i kończąc na */.

/* You are reading an
example of a comment
that has many lines. */

Zmiennych

Przekazywanie danych w całym programie może szybko wzejść. Zmienne przypominają kontenery przechowujące, w których przechowywane są różne typy wartości. Wykorzystanie zmiennych do przekazywania wartości na to świetny sposób na organizowanie kodu i jego czytelność.

W przypadku deklarowania zmiennej (wprowadzającej ją do programu), wybór właściwego typu danych jest istotny. Jeśli próbujesz zmierzyć intensywność światła przy wykorzystaniu photometerów, możesz chcieć uzyskać dokładny odczyt. Deklarowanie typu podwójnego rezerwy na pamięć dla liczby z przecinkiem dziesiętnym.

Przykład: double light_sensitivity;

Gdzie double jest deklarowany typ zmiennej, która light_sensitivity jest nazwą zmiennej. Aby odwołać się do zmiennej w kodzie, użyj nazwy, którą podałeś.

UwagaWybierz nazwę zmiennej, która jest istotna dla tego, do którego się odwołujesz. Jeśli nazwa zawiera więcej niż jeden wyraz, użyj znaku podkreślenia (_) między wyrazami, aby zwiększyć czytelność tekstu.

Sprawdź pisownię na wybranych słowach. Niewłaściwy znak może spowodować nieprawidłowe Kompilowanie programu.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów danych i zmiennych, odwiedź stronę Arduino Reference.

Funkcje

Dwa elementy składowe szkicu to funkcja instalacji i Pętla . Wszystkie programy wymagają użycia tych dwóch funkcji, ponieważ są one wymaganymi strukturami, które program może kompilować.

Do funkcji instalacji należy dołączać elementy, takie jak deklaracje zmiennych i Inicjowanie trybów przypinania.

Funkcja Loop jest sercem programu. Określa, co sugeruje nazwa, a także nieustannie uruchamia główną logikę programu.

Podobnie jak zmienne, funkcje są dostępne w różnych typach. Funkcja instalacji i pętle ma typ void. Oznacza to, że tylko przechodzą instrukcje i nie zwracają żadnej wartości (w ten sposób unieważnia). Funkcje, które zwracają wartości, omówiono w przyszłych lekcjach.


Wprowadzenie
Wprowadzenie
Arduino IDE
Cześć ludzie
Zawijaj w górę