Raporty systemowe dla Technologia pamięci Intel® Rapid

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006351

24-02-2017

Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) generuje raport zawierający informacje na temat podsystemu pamięci masowej, fizycznej i logicznej konfiguracji urządzeń itp. Te informacje są przydatne w przypadku rozwiązywania problemów.
 

Wyświetl Raport systemowy
Aby wyświetlić raport o systemie, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz interfejs użytkownika technologii Intel Rapid Storage (Start ≫ programy > ≫ Intel technologia pamięci Intel® Rapid).
  2. Kliknij ikonę Pomoc .
  3. Kliknij ikonę Raport systemowy .
 

Zapisz raport systemowy
Aby zapisać raport systemowy, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz interfejs użytkownika technologii Intel Rapid Storage (Start ≫ programy > ≫ Intel technologia pamięci Intel® Rapid).
  2. Kliknij ikonę Pomoc .
  3. Kliknij ikonę Raport systemowy .
  4. Kliknij Zapisz.