Rozpoczęcie korzystania z systemu IDE Arduino * dla płyty głównej Intel® Galileo

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006387

10-02-2020

Pobierz i zainstaluj

Jeśli na komputerze jest już zainstalowane oprogramowanie Arduino *, być może trzeba je odinstalować. Płyta Intel® Galileo wykorzystuje specjalną wersję oprogramowania Arduino do komunikowania się z planszą.

  • Aby zapewnić właściwe wykorzystanie płyty głównej Intel® Galileo z Arduino, musisz zainstalować najnowszy sterownik dla Twojego systemu operacyjnego ze strony pobierania oprogramowania Galileo.
  • Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, jak zacząć Konfigurowanie Arduino dla modułu Intel Galileo, zobacz Przewodnik wprowadzenie.

W przypadku tego samouczka wykorzystujemy Arduino 1.5.3.

Kroki rozwiązywania problemów

Masz problemy z oprogramowaniem Arduino i płytami Intel Galileo? Spróbuj wykonać następujące kroki.

Po zakończeniu tej konfiguracji Przyjrzyjmy się zintegrowanemu środowisku programistycznemu Arduino.

1. Podłącz zasilacz

UwagaTak jak większość płyt Arduino, urządzenie Intel Galileo jest wyposażone w 5 woltów energii elektrycznej. Adapter zasilacza dostarczany z modułem Intel Galileo ma maksymalnie 5 woltów. Korzystanie z innych kart wyższych niż 5V niszczy płytę główną Intel Galileo.

Podłącz kartę do gniazdka ściennego. W polu znajdują się karty uniwersalne. Podłącz adapter delikatnie do płyty. Gdy dioda LED na płycie głównej karty USB jest włączana, port szeregowy USB jest gotowy do komunikacji.

2. Podłącz kabel USB

Dostępne są dwa wejścia do kabla USB. Uważnie Podłącz kabel USB do portu oznaczonego etykietą klient USB. Drugi port USB może być używany do zastosowań, takich jak klawiatura.

3. wybierz poprawny port w Arduino IDE.

  • Uruchom oprogramowanie Arduino. W oknie Nawigacja narzędzi wybierz opcję Intel® Galileo z menu płyty głównej.
  • W menu Narzędzia wybierz opcję port szeregowy .
  • Zostanie wyświetlona lista dostępnych portów szeregowych.
    • Adresy portów zaczynają się od TTY lub cu. Jeśli korzystasz z systemu Windows, port zaczyna się od modelu COM.
    • Druga część nazwy zwykle oznacza typ portu, w którym się znajduje. Chcesz wyszukać port zaczynający się od cu, a następnie. USBModem i kończące się w postaci losowej i numerycznej kombinacji, takich jak fa141 lub fa121.
  • Po pomyślnym nawiązaniu połączenia należy zapoznać się z architekturą Intel® Galileo na {numer portu szeregowego} w prawym dolnym Królestwie interfejsu oprogramowania Arduino.

Nie widzisz na liście portów?

Spróbuj odłączyć kabel USB i ponownie podłączyć go z powrotem. Zresetowanie połączenia spowoduje wyzwolenie portu USB na komputerze w celu odczytania przychodzących danych.

Najpierw zamknij oprogramowanie Arduino, a następnie odłącz kabel USB od komputera. Spróbuj powtórzyć proces, aż port zostanie rozpoznany. Ponowne uruchomienie komputera pomaga w debugowaniu problemu.

Oprogramowanie sprzętowe do uaktualnienia

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, przed kontynuowaniem musisz uaktualnić oprogramowanie sprzętowe na płycie Intel Galileo. Po podłączeniu płyty głównej do komputera i wybraniu właściwego portu szeregowego, przejdź do menu Pomoc w oprogramowaniu Arduino i wybierz polecenie Firmware Update. Ta aktualizacja trwa kilka minut. Postępuj zgodnie z instrukcjami aż do zakończenia procesu, a następnie Kontynuuj.

Tematy pokrewne
Wprowadzenie do płyt głównych Intel® Galileo
Uruchamianie przewodnika po płytach Intel® Galileo
Samouczek dotyczący środowiska IDE Arduino *
Przykład świata Hello dla płyt głównych Intel® Galileo
Zapakuj na płyty Intel® Galileo