Dostrajanie dysku Intel® Solid State Drive za pomocą Intel® SSD Toolbox

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006395

12-01-2021

Uwaga

Czas Intel® SSD Toolbox został dłuższy i nie jest już dostępny.  Poniższe informacje są tylko dla porównania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące informacje

Ogłoszenie o wyeksympji (EOL) dla Intel® SSD Toolbox i Intel® SSD Data Center Tool danych

 

System", "The System", "The System", "Intel® SSD Toolbox The System", Optymalizuje on pobieranie superfetch/pobieranie danych z wyprzedzeniem, wydajność readyboost, zarządzanie zasilaniem inicjatorem urządzenia oraz defragmentację.

 1. Otwórz Intel® SSD Toolbox.

 2. Wybierz dysk Intel® Solid State Drive na ekranie głównym.

 3. Kliknij System- Wajda.
  Otworzy się panel System Lcd.

  System tuner panel

 4. System Wyświetlacze, które możesz zoptymalizować pod kątem korzystania z wybranego dysku Intel SSD. Jeśli możesz zoptymalizować usługę, Dostrajaj! wyświetlacze obok nazwy usługi. Kliknij tę funkcję, aby dostrajać. Na przykład dostrajamy Superfetch/Prefetch.

  System Tuner panel with Tune link highlighted

  Funkcja została dostrojona, a panel System Tuning ponownie się repolatuje, co oznacza optymalizację tej funkcji.

  repopulated System Tuner panel

Powiązany temat
Optymalizacja dysków Intel® SSD przy użyciu Intel® SSD Toolbox