Dodawanie dysków do macierzy RAID

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006407

24-02-2017

Dodanie dodatkowego dysku twardego do macierzy RAID w celu zwiększenia pojemności określa się mianem rozmiaru tablicy. Jednym z przykładów rozbudowy tablicowej byłby dodanie czwartego dysku twardego do dysku z trzema dyskami RAID 5.

Technologia pamięci Intel® Rapid obsługuje rozszerzanie tablicowe na platformach z koncentratorami kontrolera Intel® ICH10DO lub Intel® PCH RAID.