Często zadawane pytania dotyczące platformy Intel® vPro®™

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006417

10-06-2022

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Jak odzyskać utracone hasło administratora Intel® Management Engine (Intel® ME)? Usuń baterię CMOS (RTC) z płyty głównej i odczekaj co najmniej pięć minut przed jej wymianą. To działanie resetuje komputer z powrotem do stanu domyślnego fabryki, umożliwiając użycie domyślnego hasła Admin dostępu do Intel® Management Engine (Intel® ME) i Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Po użyciu hasła należy ponownie przeprojektować klienta.
 

W zależności od modelu komputera i wersji biosu, w BIOS-ie może być trzeba ponownie włączyć Intel AMT, SYSTEM WID oraz IDE-R.

Czy mogę udostępnić system z podkreślnikiem w nazwie hosta?DNS RFC nie obsługuje znaków specjalnych. Microsoft* DNS może zezwalać na znaki specjalne nazw hostów Microsoft, jednak nie jest to zalecane.
Jak wyłączyć okno powiadomień o ochronie danych w Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)? Okno powiadomień o ochronie danych automatycznie wyświetla się po zalogowaniu do systemu Intel AMT. Możesz wyłączyć powiadomienie, zaznaczając pole wyboru "Nie wyświetlaj tego komunikatu".

Możesz również wyłączyć okno powiadomień o ochronie danych i utrzymać działanie aplikacji poprzez modyfikację klucza rejestru.

  1. Otwórz rejestr i znajdź klucz KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Network_Services\atchk].
  2. Utwórz wartość dword o nazwie MinimizePrivacyIconAtStart i ustaw jej wartość na 00000001.
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat platformy Intel® vPro™® i Linux*? Informacje na temat obsługi systemu Linux* dla procesora Intel® Core™2 z platformą vPro™® są dostępne na stronie strona open-source Intel® AMT Sterowniki i narzędzia*.
Czy Intel AMT zarejestrować się do serwera DNS niezależnie od systemu operacyjnego? Intel ME nie aktualizuje niezależnie systemu DNS. Aktualizacja serwera DNS opiera się na serwerze DHCP lub systemie operacyjnym. Jeśli DNS jest aktualizowany o tej samej nazwie dla każdego klienta, prawdopodobnie serwer DHCP aktualizuje system DNS za każdym razem, gdy przydziela protokół IP do każdego klienta Intel AMT.
 

Należy podać unikatową nazwę dla każdego klienta Intel AMT lub wyłączyć aktualizacje DNS z serwera DHCP.

Czy obsługiwana jest wiele kart sieciowych?Funkcja Intel® AMT procesora Intel® Core™2 z technologią vPro™ nie obsługuje wielu kart sieciowych. Intel AMT komunikuje się tylko za pośrednictwem wbudowanego interfejsu sieciowego procesora Intel Core2 z technologią vPro.