Zdegradowany wolumin RAID nie zostanie odbudowany po wymianie uszkodzonego dysku twardego

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006418

29-09-2017

Co widzę?

Po zastąpieniu uszkodzonego dysku twardego RAID nowym dyskiem twardym nie jest on przebudowywany.

Dlaczego to widzę?

Zachowanie to jest oczekiwane. Wymagane jest wykonanie jakiejkolwiek czynności przez użytkownika.

Jak rozwiązać ten problem

Wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć Rekonstruowanie uszkodzonego woluminu RAID po zamianie uszkodzonego dysku twardego na nowy dysk twardy o rozmiarze równym lub większym.

  1. Włącz system.
  2. Otwórz Technologia pamięci Intel® Rapid interfejsie użytkownika. Po uruchomieniu systemu operacyjnego kliknij kartę Intel RST w menu Start lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Intel RST z podajnikiem, a następnie kliknij polecenie Intel RST.
  3. Kliknij przycisk Odbuduj na inny dysk.
  4. Wybierz nowy dysk twardy.
  5. Kliknij przycisk Odbuduj.