Optymalizacja wydajności dysków Intel® SSD dzięki Intel® SSD Toolbox

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006425

08-01-2021

Uwaga

Czas Intel® SSD Toolbox został dłuższy i nie jest już dostępny. Poniższe informacje są tylko dla porównania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Ogłoszenie o wyeksympji (EOL) dla Intel® SSD Toolbox i Intel® SSD Data Center Tool danych

 

W Intel® Solid State Drive Optimizer (Intel® SSD Optimizer) zastosowano funkcję TRIM.

Ta funkcja jest obecnie obsługiwana we wszystkich systemach operacyjnych opartych na systemie Windows*, z następującymi ograniczeniami lub wymogami: (Przycisk może być poszarowany lub może zostać wyświetlony komunikat błędu.)

Uwaga
 • Dzięki Intel® Optane™ technologii Intel® SSD i modułów pamięci trim i optymalizacja nie są konieczne z powodu Intel® Optane™ technologicznej, więc ustawienia te są wyłączone.
 • Obsługa RAID:
  • W przypadku jedynie systemu operacyjnego Windows 7* optymalizator jest dostępny w konfiguracjach RAID 0 SATA Intel® RST 11.0 lub większych.
  • Przy próbie uruchomienia optymalizatora, konfiguracja un nieoszlibowego macierzy RAID 0 (na przykład, jeśli dysk jest w trybie offline) skutkuje komunikatem błędu.
  • Optymalizator nie jest obsługiwany w innych konfiguracjach RAID w innych systemach operacyjnych.
 • Funkcja optymalizatora:
  • Urządzenia NVMe* wymagają sterownika Intel® NVMe*.
  • Nie jest obsługiwany na urządzeniach NVMe* ze sterownikami microsoft* NVMe lub Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST).
  • Wymaga systemu plików NTFS.
  • Wymaga co najmniej 1 GB wolnej przestrzeni na dysku do pracy.
  • Wymaga partycji na dysku do działania.
  • Nie jest obsługiwany, jeśli dysk jest członkiem pamięci masowej.


Zalecamy zainstalowanie najnowszego oprogramowania sprzętowego w celu uzyskania optymalnej funkcjonalności narzędzia. Zalecamy również korzystanie z optymalizatora raz w tygodniu.

 1. Uruchom Intel® SSD Toolbox.

 2. Kliknij Intel® SSD Optimizer.

  Intel® SSD Toolbox

 3. Otworzy się panel optymalizatora. Przeczytaj powiadomienie i w razie potrzeby zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

 4. Kliknij Uruchom.

  Intel® SSD Optimizer

  Optimizer completed successfully

Podobne tematy
Dostrajanie dysku Intel® SSD za pomocą Intel SSD Toolbox