Wolumin RAID 5 pozostaje w stanie inicjalizacji

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006432

24-02-2017

Opis

W przypadku tworzenia woluminu RAID 5 z ponad czterema dyskami twardymi w opcji Technologia pamięci Intel® Rapid ROM, stan woluminu nie zmienia się z inicjacji na normalny.

Rozwiązanie

Takie zachowanie jest oczekiwane. Zamknij opcję interfejsu użytkownika ROM i Kontynuuj instalację lub rozruch systemu operacyjnego (system operacyjny).

Opcja ROM nie może w pełni zainicjować nowego woluminu RAID 5, gdy jest więcej niż cztery dyski twarde. Inicjowanie woluminu zostało zakończone przez sterownik RAID z systemu Windows * w systemie operacyjnym.

Jeśli instalujesz nowy system operacyjny, wolumin RAID pojawi się w trakcie procesu instalacji. Jeśli system operacyjny jest już zainstalowany, Inicjalizacja nastąpi w przypadku zakończenia procesu rozruchu przez system operacyjny.