Odzyskiwanie awarii woluminu RAID 0 za pomocą Technologia pamięci Intel® Rapid

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006437

14-01-2023

Gdy wolumin RAID 0 ulegnie awarii lub zostanie odłączony, dane na dysku nie są już dostępne.

Jeśli dysk jest odłączony, może być w stanie odzyskać wolumin. W przypadku awarii dysku prawdopodobnie nie będzie on w stanie odzyskać danych. Zapoznaj się z poniższą odpowiednią procedurą, aby odzyskać lub odtworzyć konfigurację:

Jeśli wolumin RAID 0 nie powiodł się z powodu odłączonego dysku

 1. Wyłącz komputer.
 2. Podłącz dysk ponownie .
 3. Uruchom ponownie komputer. Opcja ROM podczas uruchamiania automatycznie oznacza wolumin RAID 0 jako normalny.  Można to również zobaczyć w aplikacji zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową w systemie operacyjnym.

 

Jeśli wolumin RAID 0 nie powiodł się z powodu nieudanego dysku

UwagaW większości przypadków woluminu nie można odzyskać, a żadne dane na woluminie zostały utracone.  Jednak przed usunięciem woluminu możesz spróbować zresetować dyski do normy i spróbować odzyskać dane.  Jeśli dysk nadal uchybyje, dysk prawdopodobnie powrót do stanu nieudanego.  Spróbuj zresetować wolumin do normy i przywrócić dane (patrz sekcja 11.4.2.5).

Ta procedura usuwa nieudany wolumin RAID 0 i tworzy wolumin RAID 0.

 1. Wyłącz komputer.
 2. Wymień nieudany dysk na nowy dysk o takiej samej lub większej pojemności.
 3. Uruchom ponownie komputer. Po wyświetleniu się monitu podczas uruchamiania systemu naciśnij klawisz CTRL+I jednocześnie, aby wprowadzić interfejs użytkownika ROM opcji.
 4. Kliknij Usuń wolumin RAID.
 5. Naciśnij klawisze strzałek w górę/w dół , aby wybrać nieudany wolumin RAID 0.
 6. Naciśnij klawisz Usuń , aby usunąć wolumin.
 7. Naciśnij klawisz Y , aby potwierdzić usunięcie.
 8. Kliknij pozycję Stwórz wolumin RAID i postępuj zgodnie z poleceniami, aby stworzyć wolumin RAID 0.  Uwaga: jeśli wolumin zawierał system operacyjny, trzeba będzie go ponownie zainstalować
 9. Kliknij Zakończ