Przykład "WiFiWebServer" dla płyty głównej Intel® Edison

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006438

12-02-2020

W tym przykładzie wykorzystujemy potencjometr do wprowadzania wartości do a0 i drukuje wartość potencjometra w przeglądarce HTML. Korzystamy z kodu dostarczonego zgodnie z przykładami dla Arduino * IDE 1.5.3.

Sprzętu

 • Moduł obliczeniowy Intel® Edison
 • Płyta rozszerzająca Arduino *
 • Makiet
 • Potencjometr
 • Przewody

Instrukcje

 1. Umieść potencjometr na breadboard i wykonaj następujące połączenia.
   
  PotencjometrPłyta rozszerzenia Arduino
  PIN 1Gnd
  Numer PIN 2A0
  Numer PIN 35v

 2. Podłącz zasilacz i port USB do USB na płycie rozbudowy Arduino.
 3. Otwórz Arduino IDE. Kliknij pozycję narzędzia ≫ płyta główna, a następnie wybierz pozycję Intel® Edison.
 4. Kliknij narzędzia ≫ port szeregowy , a następnie wybierz Numer modelu COM , z którym podłączona jest płyta główna Intel® Edison.
 5. Kliknij polecenie plik ≫ przykłady, ≫ Wi-Fi , albo wybierz WiFiWebServer.
 6. Zmodyfikuj kod w nazwie sieci i haśle sieciowym.
 7. Kliknij ikonę upload .

Monitoruj wartość potencjometra w monitorze szeregowym. Na urządzeniu podłączonym do tej samej sieci Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę monitora szeregowego i zaobserwuj tę wartość.

Obwodu

WiFiWebServer example


UwagaTen obraz został utworzony przy użyciu Fritzing*.